Mosaiikki uudistaa uskonnonopetusta

Uusi opetussuunnitelma astuu peruskouluissa voimaan tästä syksystä alkaen. Tämä tarkoittaa merkittävää muutosta esimerkiksi yläkoulun uskonnonopetuksessa. Uudet oppimateriaalit tukevat muutoksen toteuttamista.

Uusi lukukausi alkaa monissa yläkouluissa uusilla oppimateriaaleilla. Uusi opetussuunnitelma astuu peruskouluissa vaiheittain voimaan alkaen syksystä 2016, ja monissa oppiaineissa tämä tarkoittaa suurta muutosta opetuksen sisältöihin. Yksi merkittävästi muuttuvista oppiaineista on uskonto.

Vaikka uskonnossa opetettava tuntimäärä pysyy entisellään, opetussuunnitelman mukaan opetuksen sisältö tulee muuttumaan. Jatkossa uskonnonopetuksessa painottuvat entistä enemmän maailmanuskonnot, uskontokuntiin kuulumattomat ja eettiset näkökulmat. Tietojen ohella harjoitellaan myös taitoja, kuten monilukutaitoa ja keskustelutaitoja.

Kun jotain tulee lisää, jotain pitää toki jättää vähemmälle. Kun aiemmat sukupolvet ovat oppineet yläkoulussa esimerkiksi kristinuskosta keskiajalla, kirkkohistorian osuus opetuksesta tulee jatkossa vähenemään. Toki kaikkein merkittävimmät kristinuskon vaiheet yhä opiskellaan, mutta enemmän aikaa käytetään sen tutkimiseen, kuinka moninainen kristinusko on nykypäivänä ympäri maailmaa.

Mosaiikki noudattaa uutta opetussuunnitelmaa

Editalla on valmistauduttu vuosien ajan uuden yläkoulun opetussuunnitelman tulemiseen. Jo viime lukuvuonna ilmestyivät ensimmäiset osat Editan uudesta yläkoulun uskonnon oppimateriaalisarjasta Mosaiikista, jota on tehty yhdessä uskonnonopettajien ja alan asiantuntijoiden kanssa. Näin sarjassa yhdistyvät tuore tutkimustieto ja pedagoginen osaaminen.

Mosaiikki-sarjan kantava ajatus on, että kaikki uskonnot ja katsomukset muodostavat yhdessä kauniin mosaiikin. Jos yksikin palanen puuttuisi, mosaiikki olisi puutteellinen. Sarjassa juhlitaan uskonnon ja omantunnon vapautta. Näkemyksiä on monenlaisia, ja niitä tutkitaan yhdessä uteliaan kiinnostuneesti ja toisia kunnioittaen.

Sarjan ensimmäinen osa Mosaiikki Uskonnot maailmassa vie oppilaat matkalle maailmanuskontojen maailmaan ja toinen osa Mosaiikki Kirkot maailmassa tutustuttaa kristinuskon syntyyn, jakaantumiseen ja moninaisuuteen ympäri maailmaa. Sarja täydentyy tänä vuonna Mosaiikki Hyvä elämä -kirjalla, jonka avulla päästään käsiksi etiikan kysymyksiin.

Digitaalisuus lisääntyy koulun arjessa

Uusi opetussuunnitelma kannustaa kouluja lisäämään opetuksen digitaalisuutta, ja muutos tulee lähivuosina näkymään myös uskonnossa. Mosaiikki elää täysin digiajassa, ja opettaja voi oman luokkansa tarpeiden mukaan valita oppilailleen joko digikirjan tai painetut oppikirjat ‒ tai vaikka käyttää kumpaakin rinnakkain.

Digikirjasta löytyvät samat sisällöt kuin painetusta kirjasta, mutta lisäksi se sisältää muun muassa hyödyllisen äänikirjaominaisuuden. Kaikki kirjan tekstit ovat kuunneltavissa digikirjasta näyttelijöiden ääneen lukemina. Myös videoita on hyödynnetty, ja digikirjassa sisältöjä rikastavat lyhyet videopätkät esimerkiksi eri uskontojen riiteistä.

Digikirjassa oppilaat tekevät tehtäviä suoraan digikirjaan ja opettelevat samalla keskeisiä digitaalisen työskentelyn taitoja. Halutessaan opettaja pystyy omasta näkymästään seuraamaan oppilaidensa edistymistä tehtävissä ja antamaan heille palautetta. Vaikka monet asiat opetuksessa muuttuvat, opettajan ja oppilaan kohtaamisen merkitystä ei jatkossakaan mikään tule vähentämään.

Liittyy aiheisiin