VerkkokauppaKirjaudu

Skeema ja psykologian opiskelu hyvinvoinnin tukena

Opiskelu ja opettaminen lukiossa on usein kiireistä ja stressaavaa. Skeema-sarjassa psykologian opiskelun yksi tärkeimmistä tavoitteista on itsetuntemuksen kehittyminen ja oman hyvinvoinnin edistäminen.

Skeemassa annetaan tietoa hyvinvoinnin fyysisistä, sosiaalisista ja kulttuurisista tekijöistä

 • Hyvä ja riittävä uni on tärkeää hyvinvoinnille: uni vaikuttaa ajatteluun, oppimiseen, muistiin, mielialaan ja tunteiden säätelyyn. Skeemassa tarjotaan tutkittua tietoa ja keinoja oman unen parantamiseen.
 • Liikunta tehostaa oppimista, auttaa kestämään stressiä sekä ehkäisee ja lievittää masennusta. Liikuntalajilla ei ole merkitystä, vaan jokainen voi liikkua omien mieltymystensä mukaan.
 • Toimivat ihmissuhteet, ystävien ja perheen tuki sekä mahdollisten ristiriitojen selvittäminen ovat tärkeitä hyvinvoinnille.
 • Toisista huolta pitävä kulttuuri edistää hyvinvointia. Vaikka eläisi yksilökeskeisessä kulttuurissa, voi etsiä yhteisöjä, joista saa apua ja tukea.

Skeema antaa runsaasti välineitä psyykkisen hyvinvoinnin tukemiseen

 • Nuoruudessa voi tapahtua suuria mullistuksia kehossa ja mielessä. Kehityspsykologinen tieto auttaa opiskelijaa ymmärtämään itseään ja muita ja kehittämään vuorovaikutustaitojaan.
 • Tunteiden tunnistaminen ja kyky säädellä niitä vaikuttavat suuresti psyykkiseen hyvinvointiin. Skeemassa kerrotaan, miten tunteet syntyvät, miten ne vaikuttavat kehoon sekä millaisia rakentavia psyykkisen itsesäätelyn keinoja jokainen voi harjoitella.
 • Optimistinen elämänasenne, psyykkinen joustavuus eli resilienssi ja itsemyötätunto auttavat selviytymään kriiseistä ja hallitsemaan stressiä. Näitä taitoja voi myös harjoitella, ja itselleen voi puhua yhtä kannustavasti ja myönteisesti kuin puhuisi ystävälleen.
 • Lukio-opiskelu ja ylioppilaskokeet voivat olla hyvin kuormittavia. Skeemassa käsitellään oppimisen psykologiaa ja annetaan käytännön vinkkejä siihen, miten omia opiskelutapojaan voi kehittää ja miten opiskelupaineiden keskellä voi pitää huolta hyvinvoinnistaan.
 • Mielenterveys on psyykkistä hyvinvointia. Kuormittavassa elämäntilanteessa mielenterveys voi horjua, mutta mielenterveyden häiriöitä voi hoitaa. Skeemassa kerrotaan yleisimmistä mielenterveyden häiriöistä ja niiden hoitokeinoista.

Skeema tukee myös opettajan hyvinvointia

 • Skeemassa on selkeät oppikirjat, jotka perustuvat psykologiseen tutkimustietoon. Skeeman avulla opetussuunnitelman tavoitteet toteutuvat.
 • Skeema on suosittu oppimateriaali, joka valmentaa luotettavasti ylioppilaskokeeseen. Muista myös uusi Skeema Psykologian kertauskirja ja sen käytännönläheiset yo-kokeen vastausohjeet.
 • Skeeman runsas opettajan aineisto tukee opettajan työtä: käytössäsi on motivointeja, opetusvinkkejä, muokattavat esitysaineistot, koetehtäviä ja apua arviointiin.
Liittyy aiheisiin
Tykkäsitkö? 2