Syke tuo onnistumisen iloa oppimiseen

Sykkeen monipuoliset sisällöt ja eritasoiset tehtävät ottavat huomioon jokaisen oppilaan yksilölliset tarpeet ja tuovat onnistumisen iloa oppimiseen.

Syke mahdollistaa monet etenemistavat, sillä oppikirjat ja tehtävävihkot ovat saatavilla sekä erikseen jokaiselle vuosiluokalle että yhteisniteenä luokille 7–9. Oma Syke -tehtävävihkot ja -digitehtävät tukevat arjen terveysosaamista sekä kertaavat ja syventävät opittua.

Lisäksi Sykkeen runsaat opettajan aineistot antavat työkaluja opetuksen eriyttämiseen. Kattavat opettajan aineistot sisältävät selkokieliset tiivistelmät kirjan aihealueista ja tarjoavat vinkkejä toiminnallisiin työskentelytapoihin ja monipuoliseen arviointiin.

Sykkeen monipuoliset materiaalit tukevat eriyttämistä

  • Opiskelutaitoja harjoitellaan monipuolisesti. Jokaisessa pääluvussa esitellään hyödyllinen opiskelutaito, jota voi harjoitella aihepiirin opiskelussa. Käytännölliset opiskeluvinkit opettavat esimerkiksi silmäilevää ja syventyvää lukutaitoa, käsitteiden käyttöä sekä tilastojen ja terveyden syy-seuraussuhteiden tulkintaa.
  • Keskeiset käsitteet on tummennettu tekstistä, mikä auttaa pääasioiden hahmottamista. Digikirjan tekstistä avautuvat käsitteiden selitykset ja äänikirjaominaisuus auttavat oppilaita, joilla on vaikeuksia lukemisessa tai jotka opiskelevat suomea toisena kielenä.
  • Tavoitteet ja itsearviointi tukevat yksilöllistä etenemistä. Lukujen alussa on pohdintakysymyksiä, joiden avulla opiskeltavat asiat yhdistyvät nuoren omaan elämään. Osaatko nämä -listat tiivistävät lukujen keskeiset tavoitteet oppilaalle ja toimivat itsearvioinnin tukena. Testaa terveysosaamisesi -tähtikuvio kokoaa oppilaalle tiiviisti tärkeimmät terveysosaamisen tavoitteet.
  • Lisätekstit helpottavat ja syventävät opiskelua. Nuorten elämästä kertovat tarinat helpottavat terveystiedon ilmiöiden ymmärtämistä. Miksi-tekstit syventävät opiskelua selittämällä terveyteen liittyvien ilmiöiden taustaa ja vaikutusmekanismeja.
  • Oppikirjan tehtävät on jaoteltu vaikeustason mukaan perustehtäviin ja syventäviin ja soveltaviin tehtäviin. Päälukujen kokoavat tehtävät toimivat hyvin niin perustaitojen kertaamiseen kuin tietojen syventämiseen Miksi-tehtävien avulla.
  • Oma Syke -tehtävät keskittyvät nuoren omaan terveysosaamiseen ja varmentavat perustaitoja. Tehtävävihkot ja digitehtävät toimivat hyvin myös yksilöllisesti etenevässä opiskelussa.
  • Selkokieliset tiivistelmät oppikirjan luvuista ovat saatavilla opettajan aineistossa. Tiivistelmät voi tulostaa tai jakaa sähköisesti oppilaille.
  • Oppikirjojen tekstit voi kuunnella äänikirjana. Äänikirjat ovat käytettävissä digikirjan ja Soundcloudin kautta.
  • Opettajan aineistossa on runsaasti materiaalia eriyttämisen tueksi: työskentelyehdotukset ja opetusvinkit, muokattavat esitysaineistot ja muistiinpanodiat, tehtävien vastaukset, selkokieliset tiivistelmät, lisätehtäviä, koetehtäviä ja tukea monipuoliseen arviointiin.
Liittyy aiheisiin