VerkkokauppaKirjaudu

Tutustu Ionin oppikirjailijoihin – LOPS 2021

Ioni on Editan uusi lukion kemian oppimateriaalisarja, joka  valottaa kemian merkitystä yhteiskunnassa, tukee ilmiöiden tutkimista kokeellisesti ja opastaa erilaisten aineistojen käsittelyyn.

Tutustu alla tarkemmin sarjan oppikirjailijoihin.

Jan Jansson

Olen kemian opettaja Töölön yhteiskoulun aikuislukiossa, mutta innostus kemiaan näkyy vapaa-ajallakin kiinnostuksena molekyyligastronomiaan ja kemian historiaan. Olin mukana OPH:n työryhmässä kirjoittamassa kemian uutta opetussuunnitelmaa. Nyt on hienoa tehdä oppimateriaalia, jolla uusi lops on helppo toteuttaa ja jossa tulee luontevasti esille kemian merkitys arjessa ja yhteiskunnassa.

Riitta Kallio

Toimin opettajana Sammon keskuslukiossa Tampereella. Yli 20 vuoden opetuskokemustani täydentää sähköisten koepakettien tekeminen sekä valmennuskurssien ja yliopiston kesäkurssien pitäminen. Olen kiinnostunut kokeellisesta ja tutkimuksellisesta lähestymistavasta, ja sen tarjoamista mahdollisuuksista monipuolisten arviointimenetelmien käyttämiseen ja ainerajat ylittävien kokonaisuuksien suunnitteluun. Tätä lähestymistapaa olen halunnut olla tuomassa Ioni-kirjasarjaan.

Oona Kupiainen-Määttä

Opetan kemiaa, fysiikkaa ja matematiikkaa Etelä-Tapiolan lukiossa Espoossa. Ennen koulumaailmaan siirtymistä työskentelin Helsingin yliopiston Fysiikan laitoksella, jossa tein happo- ja emäsmolekyyleihin liittyvää matemaattista mallinnusta. Kaikki kolme ainetta ovat lähellä sydäntäni ja haluan tuoda esiin yhteyksiä niiden välillä. Minulle on tärkeää välittää Ioni-kirjoissa ajatusta, että kemia ei ole kokoelma ulkoa opeteltavia yksityiskohtia.

Tuula Sorjonen

Koulumaailman kiemurat ovat tulleet tutuiksi yli kahdenkymmenen vuoden opettajauran aikana niin perusasteelta kuin lukiosta, niin hallinnon kuin opettajan näkökulmasta. Tällä hetkellä opetan kemiaa Mäkelänrinteen lukiossa, mutta opetuskokemusta on myös fysiikasta ja matematiikasta. Opettajan perustyötä tukee hyvin tehty ja monipuolinen oppimateriaali, joka mahdollistaa kuitenkin opettajan omat opetusratkaisut. Tämä haaste mielessä rakennamme Ioni-kirjasarjaa.

Marika Suovanen

Toimin kemian opettajana Kerttulin lukiossa, Turussa. Olen opetustyön lisäksi toiminut Maolin kouluttajana sähköisten välineiden käytössä ja tehnyt sähköisiä koepaketteja. Pidän tärkeänä kemian opetuksessa kokeellista työskentelyä. Haluan tuoda Ioni-sarjan oppimateriaaleihin sähköisten välineiden käyttöä helpottavia elementtejä, kuten ohjevideoita ja ohjelmistojen käyttöä harjoittavia tehtäviä.

Kata Yliheikkilä

Olen valmistunut Helsingin yliopistosta sekä kemian opettajaksi että kemistiksi, ja väitöskirjan tein organometallikatalyyteistä polymerointireaktioissa. Opetan kemiaa Helsingin Suomalaisen Yhteiskoulun lukiossa ja IB-lukiossa sekä kokeelliseen työskentelyyn ja tutkimukseen painottuvia valinnaisainekursseja peruskoulussa. Kokeellinen työskentely oppitunneilla ja opiskelijoiden ohjaaminen tutkimuksissa on parasta työssäni, ja haluan Ioni-sarjan tarjoavan monipuolista materiaalia tukemaan kokeellista työskentelyä.

Artikkeli on julkaistu ensimmäisen kerran 11.11.2020.

LUKION KEMIA

Ioni

Editan uusi lukion kemian oppimateriaalisarja Ioni on painetusta oppikirjasta, digikirjasta ja digitaalisesta opettajan aineistosta rakentuva toimiva kokonaisuus.

Materiaalin monipuoliset tehtävät varmistavat oppimisen ja valmentavat yo-kirjoituksiin. Tehtävissä on otettu huomioon myös kemian laaja-alaisen osaamisen osa-alueet.

Liittyy aiheisiin
Tykkäsitkö? 2