VerkkokauppaKirjaudu

Tutustu Kaaren oppikirjailijoihin – LOPS 2021

Kaari on LOPS 2021:n mukainen matematiikan oppimateriaalikokonaisuus. Kaareen sisältyy lukion yhteisen, lyhyen ja pitkän matematiikan oppimateriaalit painettuna ja digitaalisena. Sarjan erityisenä vahvuutena on tehtävien monipuolisuus ja nykyaikaisuus sekä mahdollisuus eriyttämiseen.

Sarjan takana on kokeneita matematiikan opettajia, jotka ovat pedagogiikan ja tietotekniikan monipuolisia asiantuntijoita. 

Tutustu Kaaren oppikirjalijoihin alla!

Anna Tuhola-Kujanpää

”Iloitsen opiskelijoiden oivalluksista Linnankosken lukiossa Porvoossa. Matematiikan hienous piilee minusta ajattelun vapaudessa ja onnistumisen elämyksissä. Oppimateriaalin pitää tarjota näitä kaikille opiskelijoille. Opetustyössä parasta on se, että opin itsekin uusia tapoja ajatella tuttuja asioita.”

Antti Laitamäki

”Valmistuin Jyväskylästä matematiikan ja tietotekniikan opettajaksi vuonna 2009. Nyt yli kymmenen vuotta myöhemmin koen, että tehtävämme opettajina ja oppikirjailijoina on kahtalainen. Toisaalta vaalimme oppiaineen hienoimpia perinteitä ja toisaalta tehtävänämme on löytää niitä pedagogisesti mielekkäitä digitalisaation mahdollistamia toimintatapoja, jotka voivat viedä matematiikan oppimiskokemuksen vielä astetta pidemmälle. Kiinnitän matematiikan oppimateriaalissa huomioni erityisesti tehtäväsarjoihin, sillä laadukkaassa tehtäväsarjassa pitkän matematiikan hienot perinteet kohtaavat digitaaliset mahdollisuudet.”

Hannu Mäkiö

”Minua kiinnostaa, millä tavalla sähköiset välineet muuttavat matematiikan oppimista ja opettamista. Opettajan työn ohessa olen pitkään pitänyt erilaisia koulutuksia matematiikan opettajille. Samalla olen voinut haastaa ja testata omia ajatuksiani. Muutos ajaa pohtimaan, mitä matematiikka on? Välineet monipuolistavat matematiikkaa. Mielestäni kyse ei ole vastakkainasettelusta, joko-tai, vaan ennemminkin perinteinen täydentyy, tavoitteena sekä-että.”

Hilla Etelämäki

”Työskentelen Apollon yhteiskoulussa Helsingissä. Olen sekä lukion Summa-sarjan että yläkoulun Säde-sarjan oppikirjailija ja nyt myös mukana Kaaren yhteisen ja lyhyen matematiikan oppimateriaaleissa.”

Jani Kiviharju

”Olen matematiikan ja tietotekniikan lehtori, harjoitteluohjaaja ja digitutor Helsingin normaalilyseosta. Opetuksessa minua kiinnostavat pulmat, ymmärrettävyys ja sähköiset työvälineet. Kaari-kirjasarjassa tärkeää ovat lähestyttävä teoria ja ydintehtävät, sekä eriyttävät haastavat tehtävät.”

Jarmo Pösö

”Opetan matematiikkaa ja tilastollisia menetelmiä Tampereen ammattikorkeakoulussa. Oppimateriaalityössä olen ollut mukana jo lähes 30 vuotta. Ensimmäisessä työryhmässä teimme matematiikan oppimateriaalin tuolloin uutta kaksoistutkintoa opiskeleville. Kustantajana oli tuolloin Valtion painatuskeskus, eli nykyinen Edita. Oppimateriaalien kirjoittamisessa antoisaa on ollut työnteko yhdessä eri taustaisten opetusalan ammattilaisten kanssa. Oppimateriaalityössä pidän tärkeänä teorian liittämistä käytäntöön tähän päivään linkittyvien esimerkkien ja harjoitusten avulla.”

Johanna Engblom

”Olen matematiikan ja kemian opettaja Helsingin Uudessa yhteiskoulussa. Opettajan työssä minulle tärkeintä on opiskelijoiden kannustaminen ja tukeminen kohti heidän omia tavoitteitaan. Havainnollistan matematiikkaa luokassa erilaisin keinoin, joten mahdollisuus päästä laatimaan monentasoisia tehtäviä opiskelijoiden tarpeisiin innosti minut mukaan oppikirjailijaksi. Matematiikan selkeä esittäminen ja hyvä oppikirja liittävät matematiikan joustavasti arjessa kohtaamiimme tilanteisiin. Haluankin tämän kirjasarjan kautta auttaa opiskelijoita oivaltamaan matematiikkaa ja luoda heille onnistumisen elämyksiä.”

Johanna Järnström

”Matematiikan opettaminen on todella hauskaa ja mukavalla tavalla haastavaa. Matemaattisten tietojen oppimisen lisäksi pyrin aina myös siihen, että opiskelijan omat ongelmanratkaisutaidot kehittyisivät. Tämä on myös ollut meille tärkeä tavoite Kaaressa.”

Joni Lehtola 

”Olen Kauniaisten lukion matematiikan ja tietotekniikan opettaja. Olen erityisen kiinnostunut opetuksen, oppimisympäristöjen ja oppimisen seurannan kehittämisestä. Mielestäni teknisten apuvälineiden käyttäminen ei saa olla itseisarvo matematiikan opetuksessa, mutta niitä tulee pyrkiä hyödyntämään mielekkäästi ja tehokkaasti silloin, kun ne tukevat ymmärryksen kehittämistä.”

Jussi Nieminen

”Opetan matematiikkaa Helsingin normaalilyseossa sekä lukiolaisille että yläkoululaisille ja ohjaan matematiikan opetusharjoittelijoita. Ennen Kaarta olen ollut mukana tekemässä lukion lyhyen matematiikan Summa-sarjaa ja yläkoulun matematiikan Säde-sarjaa.

Olen omassa opetuksessani kiinnostunut siitä, mikä matematiikassa on keskeistä ja millä tavalla käsitteitä ja laskumenetelmiä voidaan lähestyä intuitiivisten ideoiden pohjalta. Oppimateriaalityössä olen lisäksi pitänyt tärkeänä materiaalin tehtäväsarjojen toimivuutta ja niiden etenemistä pedagogisesti mielekkäällä
tavalla.”

Katri Hirvonen

”Työskentelen Helsingin Uudessa yhteiskoulussa, jossa toimivat peruskoulun yläluokat ja lukio. Aiemmin opetin lähinnä lukion lyhyttä matematiikkaa ja nautin siitä kovasti. Nykyään työskentelen hallinnon puolella, mutta autan yhä oppilaita pääsemään matematiikan opinnoissa eteenpäin. Olen ollut mukana oppikirjaprojekteissa kolmen opetussuunnitelman aikana: ennen Kaarta olen ollut mukana 18 oppikirjan tekemisessä. Haluan, että oppikirja on monipuolinen, selkeä ja se tarjoaa eri tasoisille oppilaille onnistumisen elämyksen tarjoavia tehtäviä. Kun tilaisuus tuli, lähdin sellaista kirjasarjaa tekemään. Matematiikka on hyödyllistä ja kaunista yhtä aikaa. Matematiikka tarjoaa haasteita ja oivalluksia!”

Olli Hyvärinen

”Olen matematiikan ja fysiikan opettaja Pirkkalan yhteislukiossa. Olen mukana Kaaren pitkän matematiikan oppimateriaalissa.”

Pertti Lehtinen

”Opetan pitkää matematiikkaa Turun Suomalaisen Yhteiskoulun lukiossa, josta myös valmistuin ylioppilaaksi vuonna 1989. Innostuin oppimateriaalin tekemisestä kirjoittaessani oppimateriaalia lukiomme koulukohtaisiin pitkän matematiikan kursseihin. Hyvässä oppimateriaalissa huomioidaan kaiken tasoiset opiskelijat hitaammin etenevistä aina huippuosaajiin.”

Terhi Oinonen

”Olen Lumon lukiossa Vantaalla jo pitkään viihtynyt matematiikan opettaja ja kahden pojan äiti. Pyrin tartuttamaan opiskelijoihin innon opiskelua ja matematiikkaa kohtaan. Painotan opetuksessani perusteiden osaamista, käsitteiden ymmärtämistä ja täsmällisyyttä. Tämä näkyy sarjassamme. Yhdessä tarkkaan mietityt moduulien ja kappaleiden sisällöt sekä järjestys ovat myös yksi sarjamme vahvuus.”

Artikkeli on julkaistu ensimmäisen kerran 19.5.2021.

Liittyy aiheisiin
Tykkäsitkö? 1