VerkkokauppaKirjaudu

Tutustu Kannan oppikirjailijoihin – LOPS 2021

Yhteiskuntaopin Kanta-sarja uudistui lukion uuden 2021 opetussuunnitelman myötä. Kanta kiinnittää erityistä huomiota opiskelijan yhteiskunnallisen ajattelun taitojen kehittämiseen. Sarjan selkeistä perusteksteistä vastaavat tutkijat ja muut yhteiskunnan eri alojen asiantuntijat. Sen tehtäväosioista vastaavat kokeneet yhteiskuntaopin opettajat.

Kanta on lukion vuoden 2021 opetussuunnitelman mukainen yhteiskuntaopin oppimateriaalisarja, joka tarjoaa ajan hermolla olevan näkökulman yhteiskuntaan ja sen ilmiöihin. 

Kannan selkeistä perusteksteistä vastaavat yhteiskunnan eri alojen asiantuntijat. Sen tehtäväosioista vastaavat kokeneet yhteiskuntaopin opettajat.

Vuokko Aromaa

Oppikirjailija

Oppimateriaalien tekeminen on ollut pitkän linjan intohimoni. Jo lukiolaisena ajattelin, että haluaisin kirjan olevan muutakin kuin faktaluettelo. Yhteiskuntaopin oppimateriaalien tärkein tehtävä on auttaa nuorta ymmärtämään monimutkaista maailmaa ja saada hänet vaikuttamaan siihen.

Maria Hongisto-Mäenpää

Historian ja yhteiskuntaopin opettaja, Helsingin yhteislyseo

Innostuin oppimateriaalien tekemisestä, sillä siinä oppii valtavasti uutta ja on mahdollisuus olla vaikuttamassa siihen, millaisia oppimateriaaleja on tarjolla. Yhteiskunnalliset kysymykset ovat lähellä sydäntäni.

Laura Karppinen

Lakimies, Helsingin yliopisto

Toivon, että lukion lakitieto voisi herättää opiskelijoissa aidon innostuksen oikeuden kiehtovaa maailmaa kohtaan. Kaikkien tulisi tietää perusasioita oikeudesta. Ne ovat tärkeitä niin asumisen, työn ja perhe-elämän kuin ylipäänsä yhteiskunnan jäsenyyden kannalta.

Elina Kestilä-Kekkonen

Valtio-opin ma. professori, Turun yliopisto

Tutkimuskohteitani ovat vaalit, poliittinen luottamus, yhteiskunnalliset asenteet ja arvot. Tutkin myös nuorten poliittista osallistumista. Haluan tehdä politiikasta kiinnostavaa ja haastaa nuoret pohtimaan vaikutusmahdollisuuksiaan.

Petri Kähkönen

Historian ja yhteiskuntaopin opettaja, Turun klassillinen lukio

Timo Lindholm

Pääekonomisti, Finnvera

Olen toiminut pääekonomistina kolmessa erilaisessa organisaatiossa sekä rahoitusalalla että etujärjestössä. Oppikirjatyössä minua kiehtoo mahdollisuus kuvata monimutkaista taloutta ja sen peruskäsitteitä mahdollisimman selkeästi. Taloustieto on mielestäni tärkeä osa kansalaistaitoa.

Jaana Nieminen

Tampereen lyseon lukion rehtori

Olen taustaltani historian- ja yhteiskuntaopin opettaja ja ollut mukana kaikissa viime vuosikymmenten opetussuunnitelmaprosesseissa. Yhteiskunnallisen tiedon kriittinen ja analyyttinen jäsentely on tämän päivän keskeinen kansalaistaito.

Hanna Ojanen

Tutkija, erityisalana eurooppalainen turvallisuuspolitiikka ja kansainväliset järjestöt

Kirjoitan koko ajan, mutta oppikirjan kirjoittaminen on ollut minulle ihan uutta. Se tuntuu tärkeältä ja mielekkäältä, ja saa ajattelemaan uudella tapaa. Olen iloinen, että lukiossa opetetaan näitä asioita.

Akseli Salmi

Arkadian yhteislyseon rehtori

Taustaltani olen historian ja yhteiskuntaopin opettaja sekä historian tutkija. Minua ilahduttaa, kun opiskelija oppii tunnistamaan ja analysoimaan erilaisia yhteiskunnallisia näkökulmia. Yhteiskunnallisen tiedon kriittinen ja analyyttinen käsittely on tärkeä taito.

Artikkeli on julkaistu ensimmäisen kerran 6.11.2020.

Liittyy aiheisiin
Tykkäsitkö? 2