VerkkokauppaKirjaudu

Tutustu Kvarkin oppikirjailijoihin – LOPS 2021

Kvarkki on Editan uusi lukion fysiikan oppimateriaalisarja. Kvarkin tekijäryhmä koostuu kokeneista opettajista, tutkijoista ja muista asiantuntijoista.

Tutustu alla tarkemmin sarjan oppikirjailjoihin.

Pasi Ahtola

Olen puolijohdefysiikan DI ja Tampereen klassillisen lukion lehtori. Lukiollamme on luonnontieteen valtakunnallinen erityistehtävä. Tuotan omia erikoiskursseja esimerkiksi tähtitieteestä, ohjelmoinnista ja elektroniikasta, käyn opiskelijoiden kanssa vierailuilla sekä kutsun luennoitsijoita kouluun.

Ursula Ahvenisto

Opetan fysiikkaa lukiossa ja yläasteella. Minusta on ihanaa löytää fysiikkaa kaikkialta ja soveltaa fysiikkaa kaikkialle. Nautin opiskelijoiden innostuksesta ja kysymyksistä. Fysiikan oppikirjassa minulle on tärkeää hyvä tehtäväkokoelma ja se, että asiat esitetään oikein ja ymmärrettävästi.

Tapio Hansson

Mitä paremmin fysiikkaa ymmärtää, sitä kauniimmalta se alkaa näyttää. Oman ymmärrykseni syveneminen sai aikaan halun välittää fysiikan kauneutta myös muille, ja oppikirjan tekeminen tarjosi siihen erinomaisen väylän. Oman mielenkiintonsa tehtävään tuo myös sähköisen ympäristön kehittäminen osana oppimiskokemusta.

Jukka Hatakka

Olen ollut aiemmin tekijänä kahdessa lukion fysiikan oppikirjasarjassa eikä into tähän työhön ole laantunut. Oppikirjailijana minulle on tärkeintä, että oppimateriaalissa fysiikka avataan ymmärrettävästi ja oikein. Fysiikan opiskelijat ja opettajat Suomessa ansaitsevat sellaisen materiaalin.

Ari Hämäläinen

Toimin yliopistonlehtorina Helsingin yliopiston Fysiikan osastolla, didaktisen fysiikan ja opettajankoulutuksen ryhmässä. Uskon, että kaikkien koulufysiikan käsitteiden oppiminen voi ja pitäisi perustua empiriaan, ja lähdin kirjan laatimistyöhön tätä periaatetta toteuttamaan.

Kauko Kauhanen

Haaveammattini oli tähtitieteilijä – tutkijan työsarka vaihtui kuitenkin opettajaksi. Innostuin sähköisistä oppimisympäristöistä, verkkopedagogiikasta ja opetusvälineiden kehittelystä, mikä kruunattiin Sirius-palkinnolla vuonna 2009. Hienoimpia kokemuksiani haluan jakaa oppikirjailijanakin.

Salla Muukki

Oppitunnilla innostun aina opiskelijoiden oivalluksista. Fysiikan opetuksessa minulle on tärkeää asioiden selkeä esitystapa, joka mahdollistaa kokonaisuuksien hahmottamisen. Työssäni nautin yhteistyöstä muiden kanssa, koska keskustelu synnyttää uusia ideoita ja ratkaisuja.

Artikkeli on julkaistu ensimmäisen kerran 26.10.2020.

LUKION FYSIIKKA

Kvarkki

Kvarkki on Editan uusi lukion fysiikan oppimateriaalisarja, jonka kaikki osat ilmestyvät sekä painettuina että digitaalisina. Oppimateriaalissa fysiikan käsitteitä lähestytään kokeellisten havaintojen ja mittausten kautta. Monipuoliset tehtävät valmentavat yo-kirjoituksiin ja varmistavat sisältöjen oppimisen nykyaikaisilla välineillä.

Liittyy aiheisiin
Tykkäsitkö? 1