VerkkokauppaKirjaudu

Tutustu Minervan oppikirjailijoihin – LOPS 2021

Uudistunut Minerva on lukion uuden opetussuunnitelman mukainen filosofian oppimateriaalisarja. Keskeistä sarjassa on ajattelun taitojen harjoittaminen sekä kriittiseen ajatteluun oppiminen.

Sarja johdattaa filosofian menetelmiin ja innostaa opiskelijaa analysoimaan, ymmärtämään ja argumentoimaan. Kaaviot, kuvitus, tiivistelmät ja monipuoliset tehtävät tukevat oppimista.

Tutustu alla sarjan oppikirjailijoihin tarkemmin.

Jaana Hallamaa

Jaana Hallamaa on sosiaalietiikan professori Helsingin yliopistossa. Hänellä on yli 20 vuoden kokemus lukion filosofian oppikirjojen laatimisesta. Hänestä on innostavaa muotoilla vuosisatoja käytyjä filosofisia ongelmia nykytilanteeseen sopivaksi oppimateriaaliksi.

Kaisa Heinlahti

Kaisa Heinlahti on erityisopetuksen lehtori Kankarepuiston peruskoulussa. Hän on toiminut vuosia myös filosofian ja elämänkatsomustiedon opettajana. Ammatillisesti hän on kiinnostunut ajattelun taidoista, argumentaatiosta sekä oppimisesta ja sen haasteista.

Sami Pihlström

Sami Pihlström on uskonnonfilosofian professori Helsingin yliopistossa ja muun muassa Suomen Filosofisen Yhdistyksen puheenjohtaja. Hän on julkaissut laajasti filosofian eri aloilta ja ollut mukana lukion filosofian oppimateriaalihankkeissa koko 2000-luvun ajan.

Ukri Pulliainen

Ukri Pulliainen on opettanut filosofiaa ja elämänkatsomustietoa Kallion lukiossa vuodesta 1997. Hän on toiminut Filosofian ja elämänkatsomustiedon opettajien ainejärjestön (FETO) puheenjohtajana ja kansallisten opetussuunnitelmien tekijäryhmässä. Pulliainen on toiminut myös Suomen filosofian olympialaisten joukkueen kouluttajana.

Tuomas Nevanlinna

Tuomas Nevanlinna on esseisti, tietokirjailija, opettaja ja suomentaja. Filosofinen ajattelu ja lähestymistapa kietoutuu tavalla tai toisella kaikkiin näihin toimiin. Hänen mukaansa filosofialla ei ole annettua luonnetta eikä tehtävää: juuri siksi se saa mitä erilaisimpia muotoja ja siitä on apua kaikessa.

Eero Salmenkivi

Eero Salmenkivi toimii filosofian ja elämänkatsomustiedon didaktiikan yliopistonlehtorina Helsingin yliopistossa. Hän on peruskoulutukseltaan filosofi ja toiminut pitkään opettajana kaikilla kouluasteilla. Salmenkivi on toiminut YTL:ssä vuodesta 2014 ja ollut mukana 2000-luvun OPS-uudistuksissa.

Artikkeli on julkaistu ensimmäisen kerran 17.11.2020.

FILOSOFIA

Minerva

Editan uudistettu filosofian oppimateriaalisarja Minerva kehittää filosofian opiskelijoiden ajattelun taitoja ja filosofisten käsitteiden hallintaa. Sarja perehdyttää muun muassa argumentointiin sekä kriittiseen ymmärtämiseen ja arviointiin.

Liittyy aiheisiin
Tykkäsitkö? 1