Verkkokauppa

Tutustu Opuksen oppikirjailijoihin – LOPS 2021

 ”Siellä, missä on asiastaan innostunut opettaja, tapahtuu oppimista. Siellä, missä on intoa puhkuva oppimateriaaliryhmä, syntyy jotain aidosti uutta.”

Opus on lukion uuden 2021 opetussuunnitelman mukainen historian oppimateriaalisarja. Sarjan lähtökohtana on tekijäryhmän visio historiallista ajattelua kehittävästä oppimateriaalisarjasta.

Sarja antaa opiskelijalle valmiuksia hankkia, tulkita ja soveltaa historiallista tietoa. Tämä tavoite huomioidaan niin sarjan teksteissä, tehtävissä kuin kuvissakin. Opettajalle Opus on luotettava ja innostava kumppani, jonka varassa on helppo kehittää uuden opetussuunnitelman mukaista ja oman näköistä opetusta. 

Jari Aalto

Historian ja yhteiskuntaopin lehtori, Kallion lukio, Helsinki. Jarilla on yli 20 vuoden kokemus historianopetuksesta. Vapaa-ajalla hän on ollut aktiivinen HYOLin luottamustehtävissä. Jari on myös kokenut oppikirjailjia: hän on ollut aikaisemmin tekemässä Editan Kaikkien aikojen historia -sarjaa.

Louis Clerc

Poliittisen historian professori, Turun yliopisto. Louis on erikoistunut Euroopan kansainvälisten suhteiden historiaan. Työskentely lukion oppimateriaalien kanssa on hänen mielestään antoisa haaste, sillä se pakottaa pohtimaan oman tutkimusalan perusasioita uudelta kantilta.

Marja-Leena Hänninen

Antiikin historian dosentti, Helsingin ja Tampereen yliopistot. Marja-Leena on kokenut oppikirjailija. Hänen mielestään oppimateriaalityö on ainutlaatuinen tilaisuus tuoda tutkimuksen näkökulmaa ja uusia tulkintoja historianopetukseen. Yhteistyö kasvatuksen ammattilaisten kanssa on innostavaa.

Petri Karonen

Suomen historian professori, Jyväskylän yliopisto. Petri on kiinnostunut pitkän aikavälin tutkimuksesta ja kirjoittanut runsaasti myös Ruotsin ja Suomen yhteisen historian ajasta.

Simo Mikkonen

Yliopistotutkija, Jyväskylän yliopisto. Simon erikoisalaa on Venäjän ja Neuvostoliiton historia, ja hänen työnsä sisältää myös paljon opetusta ja ohjausta. Simo on kiinnostunut lukio-opetuksesta sekä yliopiston ja koulumaailman välisen vuoropuhelun kehittämisestä.

Susanna Niiranen

Yleisen historian, erityisesti kulttuurihistorian dosentti, Jyväskylän yliopisto. Susanna on entinen historian, yhteiskuntaopin ja ranskan opettaja, joka tutkii keskiajan ja uuden ajan alun historiaa ja kokeilee uusia tapoja – vaikkapa draamaa – tutkimustiedon esittämisessä.

Nina Penttinen

Historian ja yhteiskuntaopin opettaja, opettajankouluttaja, Viikin normaalikoulu, Helsinki. Ninalla on yli kymmenen vuoden kokemus opettamisesta erikokoisissa lukioissa eri puolelta Suomea. Ninan mielestä on hienoa olla mukana Opus-työryhmässä kehittämässä uudenlaista tapaa opettaa ja oppia historiaa.

Mikko Puustinen

Historian ja yhteiskuntaopin opettaja, Etelä-Tapiolan lukio sekä tutkija, Helsingin yliopiston historiallis-yhteiskuntatiedollisen kasvatuksen tutkimusryhmä. Mikolla on kymmenen vuoden kokemus opetustyöstä. Hänen ammatillinen tavoitteensa on kehittää parasta mahdollista historian ja yhteiskuntaopin opetusta.

Mikko Saikku

Yhdysvaltain tutkimuksen professori ja ympäristöhistorian dosentti, Helsingin yliopisto. Mikko on tutkimustyössään keskittynyt ihmisen aiheuttamiin historiallisiin ympäristömuutoksiin sekä niiden vaikutuksiin. Hän pitää tärkeänä sitä, että tutkijoilla on mahdollisuus tuoda uusia tutkimustuloksia koulujen käyttöön.

Hannu Salmi

Kulttuurihistorian professori, Turun yliopisto. Hannu on 1800- ja 1900-lukujen tutkija, joka on kirjoittanut mediahistoriasta, tunteiden historiasta ja laajasti eri kulttuurihistorian kysymyksistä. Historian oppiminen ja tutkimus on elinikäinen kehityskaari, ja juuri siksi on innostavaa osallistua yhteistyöhön koulujen ja opettajien kanssa.

Vesa Vares

Poliittisen historian professori, Turun yliopisto. Vesa on erikoistunut Suomen sisä- ja ulkopolitiikan historiaan, erityisesti Suomen ja Saksan suhteisiin, sekä kansainväliseen aate- ja yhteiskuntahistoriaan. Hän on kirjoittanut myös urheilun historiasta ja julkaissut useita populaareja artikkeleita Suomen historiasta. ​

Anna Veijola

Historian ja yhteiskuntaopin opettaja, opettajankouluttaja ja tutkija, Jyväskylän normaalikoulu. Annalla on pitkä kokemus opetustyöstä. Tutkimustyössään hän on keskittynyt lukiolaisten historialliseen ajatteluun ja kriittisen ajattelun kehittämiseen. Näitä näkökulmia hän on halunnut tuoda mukaan myös Opukseen.

Kustaa H. J. Vilkuna

Suomen historian professori, Jyväskylän yliopisto. Kustaa on erikoistunut varhaismodernin ajan historiaan.

Artikkeli on julkaistu ensimmäisen kerran 15.10.2020.

Tutustu lukion historian oppimateriaaleihin!

HISTORIA

Opus

Opus on lukion uuden opetussuunnitelman mukainen historian oppimateriaalisarja. Se kehittää opiskelijoiden historiallisen ajattelun taitoja, eli kykyä hankkia, tulkita ja soveltaa historiallista tietoa.

Tykkäsitkö? 0