VerkkokauppaKirjaudu

Tutustu Opuksen oppikirjailijoihin – LOPS 2021

Opus on lukion uuden 2021 opetussuunnitelman mukainen historian oppimateriaalisarja. Sarjan lähtökohtana on tekijäryhmän visio historiallista ajattelua kehittävästä oppimateriaalisarjasta.

Opus-sarja antaa opiskelijalle valmiuksia hankkia, tulkita ja soveltaa historiallista tietoa. Tämä tavoite huomioidaan niin sarjan teksteissä, tehtävissä kuin kuvissakin. Opettajalle Opus on luotettava ja innostava kumppani, jonka varassa on helppo kehittää uuden opetussuunnitelman mukaista ja oman näköistä opetusta.

”Siellä, missä on asiastaan innostunut opettaja, tapahtuu oppimista. Siellä, missä on intoa puhkuva oppimateriaaliryhmä, syntyy jotain aidosti uutta.”

Jari Aalto

Oppikirjailija Jari Aalto
Jari Aalto

Historian ja yhteiskuntaopin lehtori, Kallion lukio, Helsinki. Jarilla on yli 20 vuoden kokemus historianopetuksesta. Vapaa-ajalla hän on ollut aktiivinen HYOLin luottamustehtävissä. Jari on myös kokenut oppikirjailjia: hän on ollut aikaisemmin tekemässä Editan Kaikkien aikojen historia -sarjaa.

Mikko Autere

Mikko Autere

Etelä-Aasian tutkimuksen yliopistonlehtori, Helsingin yliopisto. Mikko opettaa hindiä ja urdua sekä Etelä-Aasian kirjallisuuteen ja islamiin liittyviä kursseja. Tutkimuksessaan hän keskittyy kielen ja nationalismin suhteeseen Intiassa ja Pakistanissa sekä arjen henkisyyteen varhaismodernissa islamilaisessa Intiassa.

Mikko on oppikirjailijana Opus-sarjan moduulissa HI6.

Louis Clerc

Oppikirjailija Louis Clerc
Louis Clerc

Poliittisen historian professori, Turun yliopisto. Louis on erikoistunut Euroopan kansainvälisten suhteiden historiaan. Työskentely lukion oppimateriaalien kanssa on hänen mielestään antoisa haaste, sillä se pakottaa pohtimaan oman tutkimusalan perusasioita uudelta kantilta.

Markku Hokkanen

Markku Hokkanen

Historian yliopistonlehtori, Oulun yliopisto. Markun erikoisalaa on 1800- ja 1900-lukujen siirtomaahistoria, eteläisen Afrikan (erityisesti Malawin) ja britti-imperiumin historia. Hänen tutkimuksensa on painottunut terveyden, sairauden ja parantamisen historiaan. Markun kiinnostuksen kohteita ovat myös aate- ja kulttuurihistoria, historiantutkimuksen menetelmät ja Britannian historia.

Markku on oppikirjailijana Opus-sarjan moduulissa HI6.

Oppikirjailija Maria Hongisto-Mäenpää
Maria Hongisto-Mäenpää

Maria Hongisto-Mäenpää

Historian ja yhteiskuntaopin opettaja, Helsingin yhteislyseo. Maria innostuu oppimateriaalien tekemisestä, sillä siinä oppii valtavasti uutta ja on mahdollisuus olla vaikuttamassa siihen, millaisia oppimateriaaleja on tarjolla.

Maria on oppikirjailijana Opus-sarjan moduulissa HI5.

Oppikirjailija Marja-Leena Hänninen
Marja-Leena Hänninen

Marja-Leena Hänninen

Antiikin historian dosentti, Helsingin ja Tampereen yliopistot. Marja-Leena on kokenut oppikirjailija. Hänen mielestään oppimateriaalityö on ainutlaatuinen tilaisuus tuoda tutkimuksen näkökulmaa ja uusia tulkintoja historianopetukseen. Yhteistyö kasvatuksen ammattilaisten kanssa on innostavaa.

Hannu Juusola

Hannu Juusola

Helsingin yliopiston Lähi-idän tutkimuksen professori ja Suomen Lähi-idän instituutin säätiön hallituksen puheenjohtaja. Hannu on tutkinut muun muassa sektarianismin ja sekularismin politiikkaa Lähi-idässä sekä Palestiinan konfliktia.

Hannu on oppikirjailijana Opus-sarjan moduulissa HI6.

Petri Karonen

Oppikirjailija Petri Karonen
Petri Karonen

Suomen historian professori, Jyväskylän yliopisto. Petri on kiinnostunut pitkän aikavälin tutkimuksesta ja kirjoittanut runsaasti myös Ruotsin ja Suomen yhteisen historian ajasta.

Veli-Pekka Lehtola

Veli-Pekka Lehtola

Saamelaisen kulttuurin professori, Oulun yliopiston Giellagas-instituutti. Tutkimustyössään Veli-Pekka on erikoistunut saamelaisten ja Lapin historiaan, saamelaisten nykytaiteisiin sekä saamelaiskuvan kehitykseen.

Veli-Pekka on oppikirjailijana Opus-sarjan moduulissa HI6.

Oppikirjailija Simo Mikkonen
Simo Mikkonen

Simo Mikkonen

Yliopistotutkija, Jyväskylän yliopisto. Simon erikoisalaa on Venäjän ja Neuvostoliiton historia, ja hänen työnsä sisältää myös paljon opetusta ja ohjausta. Simo on kiinnostunut lukio-opetuksesta sekä yliopiston ja koulumaailman välisen vuoropuhelun kehittämisestä.

Oppikirjailija Susanna Niiranen
Susanna Niiranen

Susanna Niiranen

Yleisen historian, erityisesti kulttuurihistorian dosentti, Jyväskylän yliopisto. Susanna on entinen historian, yhteiskuntaopin ja ranskan opettaja, joka tutkii keskiajan ja uuden ajan alun historiaa ja kokeilee uusia tapoja – vaikkapa draamaa – tutkimustiedon esittämisessä.

Lauri Paltemaa

Lauri Paltemaa

Turun yliopiston Itä-Aasian tutkimus- ja koulutuskeskuksen Itä-Aasian oman aikamme historian ja politiikan professori. Laurin tutkimusalaa on erityisesti Kiinan historia ja politiikka.

Lauri on oppikirjailijana Opus-sarjan moduulissa HI6.

Nina Penttinen

Nina Penttinen

Historian ja yhteiskuntaopin opettaja, opettajankouluttaja, Viikin normaalikoulu, Helsinki. Ninalla on yli kymmenen vuoden kokemus opettamisesta erikokoisissa lukioissa eri puolelta Suomea. Ninan mielestä on hienoa olla mukana Opus-työryhmässä kehittämässä uudenlaista tapaa opettaa ja oppia historiaa.

Johanna Perheentupa

Johanna Perheentupa

Alkuperäiskansatutkimuksen lehtori Uuden Etelä Walesin yliopistossa, Sydneyssä. Johanna on erikoistunut Australian alkuväestöjen historiaan ja työssään opettaa sekä alkuperäis- että valtaväestöön kuuluvia opiskelijoita. Johannaa kiinnostaa mahdollisuus olla mukana laajentamassa historian opetuksen näkökulmia monipuolisen oppimateriaalin kautta.

Johanna on oppikirjailijana Opus-sarjan moduulissa HI6.

Oppikirjailija Mikko Puustinen
Mikko Puustinen

Mikko Puustinen

Historian ja yhteiskuntaopin opettaja, Etelä-Tapiolan lukio sekä tutkija, Helsingin yliopiston historiallis-yhteiskuntatiedollisen kasvatuksen tutkimusryhmä. Mikolla on kymmenen vuoden kokemus opetustyöstä. Hänen ammatillinen tavoitteensa on kehittää parasta mahdollista historian ja yhteiskuntaopin opetusta.

Helena Ruotsala

Etnologian professori, Turun yliopisto. Helena on erikoistunut pohjoiseen ja raja-alueiden kulttuureihin. Hän on kirjoittanut muun muassa poronhoidosta, ihmisen ja eläinten välisestä suhteesta, ympäristön käytöstä ja arkielämästä niin Suomessa kuin Venäjällä asuvien suomen kielisukulaisten parista. Tutkimustyössään hän on perehtynyt erityisesti raja-alueilla asuvien ihmisten arkielämään.

Helena on oppikirjailijana Opus-sarjan moduulissa HI6.

Oppikirjailija Mikko Saikku
Mikko Saikku

Mikko Saikku

Yhdysvaltain tutkimuksen professori ja ympäristöhistorian dosentti, Helsingin yliopisto. Mikko on tutkimustyössään keskittynyt ihmisen aiheuttamiin historiallisiin ympäristömuutoksiin sekä niiden vaikutuksiin. Hän pitää tärkeänä sitä, että tutkijoilla on mahdollisuus tuoda uusia tutkimustuloksia koulujen käyttöön.

Oppikirjailija Hannu Salmi
Hannu Salmi

Hannu Salmi

Kulttuurihistorian professori, Turun yliopisto. Hannu on 1800- ja 1900-lukujen tutkija, joka on kirjoittanut mediahistoriasta, tunteiden historiasta ja laajasti eri kulttuurihistorian kysymyksistä. Historian oppiminen ja tutkimus on elinikäinen kehityskaari, ja juuri siksi on innostavaa osallistua yhteistyöhön koulujen ja opettajien kanssa.

Oppikirjailija Vesa Vares
Vesa Vares

Vesa Vares

Poliittisen historian professori, Turun yliopisto. Vesa on erikoistunut Suomen sisä- ja ulkopolitiikan historiaan, erityisesti Suomen ja Saksan suhteisiin, sekä kansainväliseen aate- ja yhteiskuntahistoriaan. Hän on kirjoittanut myös urheilun historiasta ja julkaissut useita populaareja artikkeleita Suomen historiasta. ​

Oppikirjailija Anna Veijola
Anna Veijola

Anna Veijola

Historian ja yhteiskuntaopin opettaja, opettajankouluttaja ja tutkija, Jyväskylän normaalikoulu. Annalla on pitkä kokemus opetustyöstä. Tutkimustyössään hän on keskittynyt lukiolaisten historialliseen ajatteluun ja kriittisen ajattelun kehittämiseen. Näitä näkökulmia hän on halunnut tuoda mukaan myös Opukseen.

Oppikirjailija Kustaa H.J. Vilkuna
Kustaa H. J. Vilkuna

Kustaa H. J. Vilkuna

Suomen historian professori, Jyväskylän yliopisto. Kustaa on erikoistunut varhaismodernin ajan historiaan.

Artikkeli on julkaistu ensimmäisen kerran 15.10.2020.

Liittyy aiheisiin
Tykkäsitkö? 3