VerkkokauppaKirjaudu

Tutustu Skeeman oppikirjailijoihin – LOPS 2021

Skeema on lukion uudistetun opetussuunnitelman (LOPS 2021) mukainen moderni psykologian oppimateriaali, joka auttaa ymmärtämään psykologiaa ja soveltamaan sitä arkielämään. Skeeman tekijät ovat psykologian tutkijoita ja kokeneita opettajia.

Skeeman sisältö perustuu tieteelliseen tutkimukseen. Psykologian tutkimuksellisuutta tuodaan esiin teksteissä ja tehtävissä entistäkin selkeämmin. Skeeman esimerkkien ja tehtävien avulla opiskelija oppii soveltamaan psykologista tietoa omaan elämäänsä ja eri elämänalueille.

Tutustu alla tarkemmin sarjan oppikirjailijoihin.

Kia Aarnio

Olen psykologian tohtori (PsT) ja tietokirjailija. Olen tutkinut väitöskirjassani ihmisten uskomuksia ja ajattelutapoja ja sen jälkeen sateenkaariperheiden lasten hyvinvointia. Nautin oppimateriaalien kirjoittamisesta ja psykologisen tiedon välittämisestä ymmärrettävässä muodossa, koska siinä saa itsekin oppia jatkuvasti lisää ja haastaa ajatteluaan. Minulle on tärkeää tarjota opiskelijoille palikoita tieteellisen maailmankuvan rakentamiseen.

Sari Autio

Olen pitkän linjan psykologian ja uskonnon opettaja (TM) ja työskentelen Helsingin medialukiossa apulaisrehtorina. On upeaa huomata, kuinka opiskelijoiden taidot tunnistaa ja kohdata oman elämänsä haasteita vahvistuvat psykologian opiskelun myötä. Näistä oivalluksista syttyy opettajakin. Olen myös tietokirjailija ja työnohjaaja.

Johanna Jämsä

Olen Ressun lukion psykologian ja uskonnon lehtori (TM, KK) ja tietokirjailija. Olen saanut vuonna 2017 työstäni oppimateriaalien parissa Suomen tietokirjailijat ry:n Oppikirjailijapalkinnon. Haluan olla mukana kehittämässä oppimateriaalia, joka luo oppimisen iloa ja innostaa oivaltamaan. Psykologia on nopeasti kehittyvä tieteenala. Kiinnostavia, uusia tutkimustuloksia tulee jatkuvasti. Ne inspiroivat minua – ja toivoakseni tuo inspiraatio tarttuu myös Skeeman lukijoihin!

Virpi Kalakoski

Olen psykologian tohtori (PsT) ja toimin tutkimuspäällikkönä Työterveyslaitoksessa. Kouluttajana ja tietokirjailijana olen innostunut soveltamaan kognitiivisen psykologian tutkimustuloksia työn ja opiskelun arkisiin tilanteisiin. Aikaisempi tutkimustyöni yliopistolla oli eksperttien muistin perustutkimusta, mutta nykyään tarkastelen työelämän kognitiivisia vaatimuksia. Minulle on tärkeää välittää tietoa ihmisen tiedonkäsittelyn rajoituksista ja vahvuuksista sekä keinoista, joilla voidaan helpottaa työtä ja oppimista.

Petri Paavilainen

Olen kognitiivisen neurotieteen yliopistonlehtori Helsingin yliopistossa sekä tietokirjailija (FT). Tutkimustyössäni olen selvittänyt aivojen muisti- ja tarkkaavaisuusmekanismeja EEG-mittausten avulla. Olen ollut mukana tekemässä lukion psykologian oppimateriaaleja jo parikymmentä vuotta, ja vuonna 2020 sain Suomen tietokirjailijat ry:n Oppikirjailijapalkinnon. Kriittisen ajattelun taidot sekä kyky erottaa tieteellinen tieto erilaisesta valetiedosta ovat nykyajassa yhä enemmän tarvittavia valmiuksia, joita lukio-opiskelussakin on tärkeää kehittää.

Juha Nieminen

Olen koulutukseltani filosofian tohtori, psykoterapian erikoispsykologi ja psykologian aineenopettaja. Tein pitkään töitä Helsingin yliopiston opintopsykologina. Nykyisessä työssäni Tukholman Karoliinisessa instituutissa opetan yliopisto-opettajille ja ohjaajille lääketieteen pedagogiikkaa. Minua kiehtoo, miten oppimisympäristö, oppiminen, motivaatio ja hyvinvointi kietoutuvat toisiinsa opiskelijan arjessa. Haluan tukea merkityksellistä, humaania ja laadukasta opiskelua.

Sanna Suomalainen

Olen Ressun lukion uskonnon, psykologian ja IB-psykologian lehtori (TM, FM) ja tietokirjailija. Opettajan työssä tärkeintä minulle on opiskelijoiden kohtaaminen ja yhdessä ihmettely. Psykologian opinnot tarjoavat paljon mahdollisuuksia tiedon arviointiin, kriittiseen pohdintaan ja opiskelijan omien kokemusten pohdintaan. Parhaita hetkiä ovat tilanteet, joissa opiskelija ilahtuu uuden oppimisesta, keksii itse ratkaisun tai ymmärtää jotain merkittävää. Samanlaista pohtimisen ja oivaltamisen iloa haluan viedä eteenpäin myös oppimateriaalityössäni.

PSYKOLOGIA

Skeema

Skeema on moderni lukion psykologian oppimateriaali, joka auttaa ymmärtämään psykologiaa ja soveltamaan sitä arkielämään. 

Sarjan oppimateriaalit julkaistaan sekä painettuina että digitaalisina, ja jokaiseen moduuliin kuuluu oma opettajan aineisto.

Liittyy aiheisiin
Tykkäsitkö? 1