VerkkokauppaKirjaudu

Tutustu Uuden Arkin oppikirjailijoihin – LOPS 2021

Uusi Arkki on lukion uuden opetussuunnitelman (LOPS 2021) mukainen, uudistettu oppimateriaalisarja. Sarjan tekijöihin kuuluu sekä taitavia pedagogeja että uskontotieteen ja teologian asiantuntijoita, joilla on hallussaan uusin tutkimustieto.

Keskeistä sarjassa on uskonnon monimuotoisuuden ymmärtäminen ja opiskelijan innostaminen uskontojen, yhteiskunnan ja oman maailmankatsomuksensa arviointiin. Taulukot, teemasivut, kaaviot ja kuvat esittelevät uskontoihin liittyviä ilmiöitä ja tilastoja sekä tukevat keskeisten asioiden omaksumista ja laaja-alaisen osaamisen kehittymistä.

Tutustu alla tarkemmin sarjan oppikirjailijoihin.

Anna Heltimoinen

Lukion uskonnon ja psykologian opettaja, TM, ja oppikirjailija molemmissa aineissa. Innostuu työstään yhä päivittäin ja kokee olevansa etuoikeutettu saadessaan tehdä sitä.

Jussi Ikkala

TM, uskonnon aineenopettaja ja Helsingin yliopiston kasvatustieteellisen tiedekunnan väitöskirjatutkija. Häntä kiinnostavat erityisesti alkuperäislähteet ja niiden käyttö opetuksessa sekä uskontojen ja uskonnonopetuksen kehityskaaret. Hän on toiminut opettajana Ressun lukiossa ja Kulosaaren yhteiskoulussa.

Johanna Jämsä

Ressun lukion uskonnon ja psykologian lehtori, TM, KK, tietokirjailija. Kokenut opettaja ja oppikirjailija, jonka into kirjojen tekoon nousee halusta innostaa opiskelijoita oivaltamaan. Suomen tietokirjailijat ry:n oppikirjailijapalkinnon saaja vuonna 2017.

Kimmo Ketola

Kirkon tutkimuskeskuksen tutkija, filosofian tohtori ja uskontotieteen dosentti. Hän on tutkinut uskonnollisuuden muutosta, uusia uskonnollisia liikkeitä sekä uskonnon ja henkisyyden rajapinnalla olevia ilmiöitä. Hän on myös ollut alusta lähtien mukana tekemässä Uusi Arkki -kirjasarjaa.

Kimmo Kääriäinen

Hoitaa kirkon kansainvälisiä suhteita Kirkkohallituksen ulkoasiain osaston johtajana, teologian tohtori ja valtiotieteiden maisteri sekä Helsingin yliopiston dosentti. Hän on toiminut aiemmin Kirkon tutkimuskeskuksen johtajana ja tutkijana. Uusi Arkki on hänen mukaansa monipuolinen, tutkittuun tietoon pohjautuva ja innostava.

Mika Nokelainen

Tutkinut ortodoksisen kirkon asemaa Suomessa, koulutukseltaan teologian tohtori. Turun arkkihiippakunnan hiippakuntadekaani. Hän ollut alusta lähtien mukana tekemässä Uusi Arkki -kirjasarjaa.

Heikki Pesonen

Uskontotieteen yliopistonlehtori sekä teologian ja uskonnontutkimuksen kandiohjelman johtaja Helsingin yliopistossa, koulutukseltaan filosofian tohtori ja uskontotieteen dosentti. Tällä hetkellä häntä kiinnostava tutkimuskohde on instituutioiden, yhteisöjen ja yksilöiden tasolla näkyvä uskonnollisuuden muutos.

Tuula Sakaranaho

Uskontotieteen professori emerita, FT. Hän on tutkinut uskonnonvapautta ja islamia Euroopassa. Hän on yksi katsomukset.fi -tiedetoimijan perustajista ja päätoimittajista sekä uskontolukutaitoa käsittelevän tutkimusryhmän jäsen. Uusi Arkki tarjoaa hänen mukaansa monipuolista tietoa uskonnosta ilmiönä ja uskontoperinteistä osana eri maiden kulttuuria ja yhteiskuntaa.

Meri-Satu Sama’neh

Espoonlahden lukion uskonnon, psykologian ja filosofian lehtori, TM. Meri-Sadulla on pitkä kokemus uskonnonopettajana ja oppikirjailijana. SUOL ry valitsi hänet 2018 vuoden uskonnonopettajaksi. Oppimateriaaliprojektissa hän kokee omaksi vahvuudekseen opiskelijoiden motivoinnin ja pedagogisten ideoiden keksimisen.

Artikkeli on julkaistu ensimmäisen kerran 20.12.2020.

USKONTO

Uusi Arkki

Uusi Arkki perehdyttää maailman uskontoihin ilmiöinä ja kehittää opiskelijan valmiuksia ymmärtää eri uskontojen erityispiirteitä ja uskontoihin liittyvää kulttuuria.

Sarjan oppimateriaalit julkaistaan sekä painettuina että digitaalisina, ja jokaiseen moduuliin kuuluu oma opettajan aineisto.

Liittyy aiheisiin
Tykkäsitkö? 1