VerkkokauppaKirjaudu

”Opettajilta tämä viesti on kuulunut jo vuosia”, kirjoittaa Reena Linna

Reena Linna

Liiketoimintapäällikkö, alakoulun oppimateriaalit

Tuoreimpien PISA-tulosten myötä mediassa on jälleen käyty vilkasta keskustelua, jota yhdistää huoli suomalaisten lasten perustaitojen heikkenemisestä. Opettajilta sama viesti on kuulunut jo useita vuosia, kirjoittaa Reena Linna blogikirjoituksessaan.

Matemaattiset perustaidot ja kyky pitkäjänteiseen keskittymiseen ovat heikentyneet. Suomen rikas kieli ja oppilaiden sanavarasto köyhtyvät, koska lukeminen on yhä harvemman harrastus ja pikaviestimet ottavat valtaa.

Otimme haasteen vastaan, ja loimme aivan uudenlaisen oppimateriaalikokonaisuuden taistelemaan vahvojen perustaitojen puolesta. Nämä kolme näkökulmaa ovat opettajilta saadun palautteen perusteella ne, joihin tarttumalla voimme edistää parempaa huomista ja sitä, että kaikki lapset saisivat tasa-arvoiset mahdollisuudet oppia. 

Uusi esi- ja alkuopetuksen oppimateriaali tukee paremmin pienten kokonaisopetusta

Alkuopetus on kokonaisvaltaista kasvamista ja oppimista. Ensimmäisinä kouluvuosina harjoitellaan tulevaisuuden kannalta olennaisia pohjataitoja, kuten vahvaa luku- ja kirjoitustaitoa, matemaattisen ajattelun taitoja, itsestä huolehtimisen ja arjen taitoja, oppimaan oppimista sekä tunne- ja vuorovaikutustaitoja. 

Kokonaisvaltaisen opetuksen toteuttaminen on tähän asti vaatinut opettajilta paljon suunnittelua ja lisätyötä, koska valmista materiaalia sellaisen tueksi ei ole tarjolla. 

Me loimme esi- ja alkuopetukseen täysin uudenlaisen kokonaisuuden, joka linkittää oppiaineet toisiinsa ja mukautuu pienten koululaisten arkeen. Tällä edistämme sitä, että opettajien työaika ja energia ei kulu oppimateriaalin tekemiseen, vaan siihen, mikä on tässä ajassa kaikkein tärkeintä: oppilaiden kohtaamiseen.

Mihin koulussa on muka niin kova kiire?

Hektinen elämänrytmi vaivaa nykyisin kaikkialla. Lapset ovat tottuneet nopeatempoiseen maailmaan, ja keskittyminen tuntuu monelle mahdottomalta tehtävältä. Kun puhutaan oppimisesta, pitäisi löytyä vielä erityistä sinnikkyyttä ja pitkäjänteisyyttä. 

Perustaitoja ei saada nousuun sillä, että lisätään tempoa myös koulussa ja lasketaan vaatimustasoa. Päinvastoin: kiireen vastapainoksi koulu voi olla ympäristö, jossa on mahdollisuus pysähtyä yhden asian äärelle ja ponnistella kohti tavoitteita. 

Jo omina opettajavuosinani havaitsin ilmiön, jossa opetuksessa edettiin kirjojen tahdissa vauhdilla asiasta toiseen ja luokalta toiselle, vaikka tarvittavat pohjataidot eivät olisikaan olleet vielä hallussa. Mielestäni koulussa ei saa olla mihinkään kiire eikä oppimateriaali saa määritellä etenemisen tahtia. Siksi loimme uusiin oppimateriaaleihimme aivan uudenlaisen rakenteen, joka edistää arjen kiireettömyyttä ja vapauttaa aikaa perustaitojen harjoitteluun.

Eriyttämiseen kaivataan uudenlaista ajattelua

Ennen ajateltiin, että on olemassa jokin ”perustaso”, josta opetusta eriytetään tarvittaessa ylös- tai alaspäin. Nykyään kouluihin tulee kuitenkin lapsia hyvin erilaisilla valmiuksilla ja lähtökohdista riippuen lasten koululaistaidot, kielitaito ja akateemiset taidot ovat hyvin vaihtelevia. 

Opettajat ovat nostaneet esille huolen siitä, että nykyiset eriyttämiseen keinot, joissa oppilaita ryhmitellään taitotasonsa perusteella tietynlaisen materiaalin käyttäjiksi, eivät enää palvele monissa opetusryhmissä. 

Tällaisilla ratkaisuilla saatetaan pahimmassa tapauksessa rajoittaa oppilaan kehittymistä parhaaseen potentiaaliinsa, kun hän on sidottu koko vuoden alaspäin eriyttävään kirjaan, vaikka taidot kehittyisivät lukuvuoden aikana. Kielen oppiminenkaan ei pääse kehittymään parhaalla tavalla, jos oppilaalle näytetään vain karsittua sanastoa ja yksinkertaistettua kieltä. 

Erilaiset kirjaversiot vaikeuttavat myös opettajan työtä. Siksi me loimme oppimateriaalin, jossa eriyttäminen on sisäänrakennettuna, ja sama kirja sopii kaikille oppilaille. Haluamme tarjota jokaiselle lapselle tasa-arvoiset mahdollisuudet kasvaa ja oppia. 

Liittyy aiheisiin
Tykkäsitkö? 2