VerkkokauppaKirjaudu

Peruskoulussa tärkeintä on oppia riittävät perustaidot – voiko oppimateriaalilla parantaa PISA-tuloksia?

Pienille koululaisille on kaikkein tärkeintä oppia riittävät perustaidot. Tämän päivän kouluarkea vaivaa kuitenkin jatkuva kiire, joka haittaa niiden haltuunottamista. Se näkyy myös tuoreissa PISA-tuloksissa. Yksi koulun tärkeimmistä työkaluista on ajassa kiinni oleva oppimateriaali.

– Suomalaisten lasten heikentyneet perustaidot ovat monisyinen ongelma, jonka ratkaisemiseksi tarvitaan pikaisia ratkaisuja, sanoo Editan alakoulun oppimateriaalien liiketoimintapäällikkö Reena Linna. Ennen kustannusalaa hän työskenteli 13 vuotta luokanopettajana ja erityisopettajana.

– Yksi ratkaisun avaimista voi löytyä niinkin yksinkertaisesta asiasta kuin oppimateriaalien päivittämisestä vastaamaan nykypäivän koulumaailman tarpeita. Uudet materiaalimme onkin kehitetty ratkomaan nimenomaan perustaitoihin liittyviä haasteita.

Tutustu Editan uusiin esi- ja alkuopetuksen oppimateriaaleihin >>

Enemmän aikaa kasvaa ja oppia

PISA-tulosten mukaan suomalaislapsista jopa neljäsosa pärjää matematiikassa heikosti. Lukutaidossa pisteet laskivat eniten. Tuloksista käy myös ilmi, että heikosti pärjäävien lasten osuus on lisääntynyt ja oppilaiden väliset tasoerot ovat kasvaneet merkittävästi. 

Oppiaineiden sisältöjen lisäksi alakoulu on tärkeää aikaa sosiaalisten taitojen ja muiden koululaistaitojen harjoittelulle. 

– Alkuopetuksessa pitäisi olla aikaa perusasioiden äärelle pysähtymiseen. Lapsilla on koko loppuelämä aikaa, kunhan pohjataidot ovat kunnossa. Aukot perustaidoissa vaarantavat pahimmillaan kaiken tulevan oppimisen, Linna muistuttaa.

On oppitunteja ja on oppitunteja

Editan uudet Eläköön!-oppimateriaalit on kehitetty opettajien toiveiden pohjalta, oppilaiden ja didaktikkojen palautetta kuunnellen. Didaktiikka etsii vastausta kysymykseen, millaista on hyvä opetus.

Opettajia haastatellessa kävi ilmi, että jatkuvaa kiireen tuntua lisäävät tapa seurata tarkkaan oppituntikohtaista suunnitelmaa sekä se, että materiaalit on lokeroitu tiukasti eri oppiaineisiin.

– Itsekin entisenä alakoulun opettajana tunnistan tunteen siitä, että kouluarjessa juostaan kilpaa oppikirjan lukujen kanssa, Linna sanoo.

Uudet oppimateriaalit pohjautuvat viikkorakenteeseen. Tämä mahdollistaa sen, että asiat saadaan käytyä läpi kaikessa rauhassa, vaikka osa oppitunneista menisikin yllättävien tilanteiden selvittelyyn. 

Oppimateriaalikokonaisuudessa eri oppiaineet linkittyvät keskenään ja tukevat toisiaan. Materiaalit on rakennettu siten, että samat teemat toistuvat oppiaineesta toiseen.

Liittyy aiheisiin
Tykkäsitkö? 3