VerkkokauppaKirjaudu

Mitä tarkoittaa, että koko koulu ohjaa? Ohjaus on koko koulun henkilökunnan yhteinen työ

Voimme vaikuttaa hyvin pienillä asioilla siihen, että nuori tuntee saavansa ohjausta ja kohtaamista kaikilta koulun aikuisilta, sanovat Editan kouluttajat Marjaana Herlevi ja Leena Ståhlberg. Lue, mistä koko koulun henkilöstöä koskevassa ohjausvelvollisuudesssa on kyse ja ilmoittaudu mukaan syyskuun 2022 koulutukseen.

Vuonna 2019 voimaan tullut uusi lukiolaki ja vuoden 2021 lukion uusi opetussuunnitelma painottavat ohjausta koko koulun henkilökunnan yhteisenä työnä, jossa jokaisella on oma vastuunsa ja roolinsa.

Ohjaus ei siis ole vain opinto-ohjaajan tai ryhmänohjaajan vastuulla, vaan se kuuluu myös jokaisen aineenopettajan, erityisopettajan, rehtorin, opiskeluterveydenhuollon henkilöstön ja muiden koulun toimijoiden rooliin. Taas yksi tehtävä jo ennestään pitkän tehtävälistan perään, vai?

Editan kouluttajat Marjaana Herlevi ja Leena Ståhlberg sanovat, että tämä ei välttämättä tarkoita lisää työkuormaa. Kun ohjauksesta keskustellaan yhdessä ja kirkastetaan yhteisiä tavoitteita, käytännön työ itse asiassa helpottuu. Tästä on kyse heidän koulutuksessaan Koko koulu ohjaa.

– Koulutuksissa olemme yhdessä todenneet, että tämä ei oikeastaan ole niin kauhean iso asia. Vaaditaan vain pysähtymistä sen äärelle, miten minä esimerkiksi aineenopettajana pystyn huomioimaan ja kohtaamaan ne nuoret, jotka tarvitsevat tukea, Ståhlberg sanoo.

Työtä helpottaa omien vahvuuksien tunteminen

Ohjauksella tarkoitetaan sekä elämän- ja urasuunnittelutaidoissa ohjaamista että ylipäätään toimintakyvyn tukemista ja opiskelutaitojen vahvistamista. Koulun henkilöstölle kyse on ennen kaikkea siitä, miten kohdata nuoret arjessa.

– Koulutuksessamme pohditaan myös henkilökohtaisella tasolla, mitä vahvuuksia minulla on kohtaajana ja ohjaajana. Jokainen tekee työtä omalla persoonallaan, joten työ on kaikkein luontevinta ja helpointa silloin, kun tunnistaa omat vahvuutensa ja sen, mitä kaikkea jo tekee, Herlevi kertoo.

Aineenopettajalle ohjaus on myös sen pohtimista, miten tuoda omaa ainetta esille työelämänäkökulmasta. Se voi tuntua haastavalta, jos on ollut pitkään opettajana. Tässä voisivat auttaa esimerkiksi opettajien TET-jaksot tai teemapäivät, joissa opettaja voisi päivittää tietojaan jatko-opiskelupaikoista ja työelämästä.

Aiheelle on tärkeää ottaa aikaa ja tilaa

Koska toimivan yhteistyön edellytyksenä on se, että kaikilla on yhdessä muodostettu ja jaettu käsitys ohjauksen tavoitteista ja toimintatavoista, on tärkeää ottaa yhteiselle pohdinnalle aika ja paikka.

Koko koulu ohjaa -koulutuksessa luodaan rauhallinen, keskusteleva ja luottamuksellinen ilmapiiri, jossa lähdetään liikkeelle siitä, mitä kaikkea jo tehdään. Esimerkiksi aineryhmäjakoja rikkomalla saman koulun opettajat voivat saada toisiltaan hyviä ideoita, kun pohdinnalle vain annetaan tila ja rauha.

– Koskaan ei lähdetä nollasta, vaan vahvistetaan sitä mikä jo toimii, ja mikä on yhteinen suunta, Herlevi kertoo.

– Hyvin pienillä asioilla voimme vaikuttaa siihen, että opiskelijalla on tunne siitä että hän saa ohjausta, tukea, kannustusta, neuvoja, välittämistä ja kohtaamista kaikilta koulun aikuisilta, Ståhlberg sanoo.

Tutustu myös Marjaana Herlevin ja Leena Ståhlbergin muihin koulutuksiin Editan verkkokaupassa:

Valmentavan ohjauksen menetelmiä ja välineitä tehostettuun opinto-ohjaukseen
Työhyvinvointia kouluyhteisöön

Liittyy aiheisiin
Tykkäsitkö? 1