Miten opo voi tukea nuoren hyvinvointia yläkoulussa? – Lue koulupsykologi Kia Aarnion vinkit!

Kouluterveyskyselyiden mukaan nuorten stressi, uupumus ja mielenterveyden ongelmat ovat lisääntyneet viime vuosina, sanoo psykologian tohtori, koulupsykologi Kia Aarnio. Aarnion mukaan suurin osa nuorista voi edelleen hyvin, mutta huonosti voivia on entistä enemmän.

Syyt nuorten mielenterveyden haasteiden taustalla ovat moninaiset. Nuoriin vaikuttavat laajat huolenaiheet, kuten maailmantilanne ympäristöongelmineen, mutta myös arjessa konkreettisesti tuntuvat koulumaailman suorituskeskeisyys sekä sosiaali- ja terveyspalveluiden puutteelliset resurssit. 

Informaatiotulva ja yhteiskunnalliset kysymykset, kuten epätasa-arvo, häirintä ja syrjintä, ovat myös nuorten pahoinvoinnin taustavaikuttajina.

– Hyvinvoinnin edistämisessä keskeistä on, että ympärillä olevat aikuiset validoivat nuorten huolia, luovat vaikuttamismahdollisuuksia ja tukevat itsemyötätuntoa ja resilienssin vahvistumista, Aarnio sanoo. 

Merkityksellistä nuorten hyvinvoinnin kehittämisessä kouluympäristössä ovat myös erilaisten turvallisten ympäristöjen mahdollistaminen, moniammatillinen yhteistyö ja hyvät yhteydet huoltajiin.

– Yksilötasolla kaiken hyvinvoinnin perustan muodostavat riittävä uni, terveellinen ruoka, toimivat ihmissuhteet, liikunta ja lepo.

5 vinkkiä: Miten opo voi tukea nuoren hyvinvointia?

1. Huomaa merkit. Vaikuttaako nuori väsyneeltä, masentuneelta tai yksinäiseltä? Onko nuoren käytöksessä, motivaatiossa tai koulunkäynnissä tapahtunut muutoksia?

2. Kysy rohkeasti, mitä nuorelle kuuluu. Kuuntele ja kiitä luottamuksesta.

3. Suhtaudu nuoren huoliin vakavasti ja osoita myötätuntoa.

4. Pohdi yhdessä nuoren kanssa, millaista tukea nuori tarvitsee ja mistä sitä voi saada.

5. Ota tarvittaessa yhteys huoltajaan, koulun muihin aikuisiin tai lastensuojeluun. Kerro yhteydenotosta nuorelle etukäteen.

Muista myös tämä: miten voit opona myös itse voida hyvin?

1. Tunnista oma roolisi ja ohjaa nuori tarvittaessa muiden ammattilaisten, kuten kuraattorin, koulupsykologin, erityisopettajan tai terveydenhoitajan luokse.  

2. Priorisoi ja suunnittele ajankäyttöäsi realistisesti.  

3. Kohtaa nuori empaattisesti, mutta jätä nuoren murheet työpaikalle.

4. Pidä hyvät yhteydet huoltajiin ja tiedosta, että viime kädessä huoltajat ovat vastuussa lapsistaan.

5. Huolehdi omasta jaksamisestasi myös työn ulkopuolella.

Liittyy aiheisiin