Selkeys, havainnollistaminen ja kertaus – näiden avulla opitaan yläkoulun historian ja yhteiskuntaopin keskeiset aiheet

Miten oppilasta voi kannustaa syventymään historian ja yhteiskuntaopin aiheisiin? Memo-sarjan eli Editan yläkoulun historian ja yhteiskuntaopin kirjasarjassa keskeistä ovat selkeät tekstit mutta myös kuvat ja kartat, jotka havainnollistavat opittavaa asiaa. Selitystä kaipaavat termit avataan oppilaalle ja tärkeimpiä mieleenpantavia seikkoja kerrataan monipuolisesti.

Memo on pidetty ja palkittu yläkoulun historian ja yhteiskuntaopin oppimateriaalisarja. Oppikirjojen raikas ulkoasu ja runsas kuvitus innostavat oppilasta syventymään historiaan ja yhteiskuntaoppiin sekä harjoittelemaan historian ja yhteiskuntaopin taitoja. Oppimateriaali ottaa huomioon jokaisen oppilaan yksilölliset tarpeet.

5 +1 vahvuutta: Miten Memo-sarja tukee yläkoulun historian ja yhteiskuntaopin aiheiden oppimista?

1. Oppimisen kannalta on tärkeää, että teksti on selkeää. Keskeiset käsitteet on nostettu esiin tummennuksien avulla. Käsitteiden sanaselitykset löytyvät sekä tekstistä että kirjan lopusta.

2. Kartat ja aikajanat havainnollistavat historiallisia kehityskulkuja.

3. Opittuja asioita kerrataan monipuolisesti erilaisten elementtien avulla: mm. päälukukohtaiset tiivistelmät, keskeiset asiat yhteen kokoavat muistilistat ja visuaaliset havainnollistukset tuovat opittavia sisältöjä eri tavoin esille.

4. Monipuoliset tehtäväaineistot tuovat oppimiseen erilaisia ulottuvuuksia. Näitä ovat:

  • oppikirjan kahteen vaikeustasoon jaotellut kappalekohtaiset tehtävät
  • historian ja yhteiskuntaopin taitoihin pureutuvat tehtävät
  • tehtäväkirjat
  • digitaaliset tehtäväaineistot
  • opettajan aineiston lähdepohjaiset lisätehtävät.

5. Kattava opettajan aineisto auttaa opetuksen eriyttämisessä. Opettajan aineisto sisältää mm. kaikista oppikirjojen luvuista selkokieliset tekstit ja niihin liittyvät tehtävät.

+1: Äänikirjaa voi käyttää monipuolistamaan oppimisen keinoja joko opettajan digikirjan kautta tai suoraan Soundcloudista.

Liittyy aiheisiin