Satakieli tuo onnistumisen iloa oppimiseen


Satakieli on yläkoulun äidinkielen ja kirjallisuuden oppimateriaalisarja, joka ohjaa oppilasta löytämään oman äänensä ja vahvuutensa kielenkäyttäjänä. Satakielen monipuoliset sisällöt ja eritasoiset tehtävät ottavat huomioon jokaisen oppilaan omat taidot ja yksilölliset tarpeet ja tuovat onnistumisen iloa oppimiseen. Lisäksi Satakielen S2-tehtäväkirjat tarjoavat mahdollisuuksia opetuksen eriyttämiseen.

Satakielen pedagogiset ratkaisut tukevat eriyttämistä

 • Opetustekstit käsittelevät innostavasti kielen, lukemisen, kirjoittamisen, kirjallisuuden ja puhumisen ilmiöitä. Havainnolliset kuviot ja taulukot ja selkeät ohjeet tukevat harjoittelua. Syventävät lisätekstit ja esimerkit tarjoavat lisätietoa.
 • Keskeiset käsitteet on tummennettu opetustekstistä.
 • Oppikirjojen tekstit voi kuunnella äänikirjana. Äänikirjat ovat käytettävissä digikirjan ja Soundcloud-sovelluksen kautta.
 • Oppikirjan runsaat tehtävät on jaoteltu perustehtäviin, syventäviin tehtäviin ja oma ääni -tehtäviin.
 • Oma ääni -tehtävät kehittävät ajattelun taitoja ja ohjaavat luovuuteen. Oma ääni -tehtävien avulla opiskelua voi mukauttaa omien tavoitteiden ja tarpeiden mukaan.
 • Tehtävien monipuoliset aineistot tarjoavat jokaiselle oppilaalle sopivaa luettavaa.
 • Tehtäväkirjat ja digitehtävät etenevät oppikirjan rakenteen mukaan ja tukevat alaspäin eriyttämistä. Tehtävissä harjoitellaan kirjoittamaan pitkiä tekstejä vaiheittain. Pitkien tekstien lukemista tuetaan tekstijaksojen väliin upotetuilla kysymyksillä. Jokaisen luvun lopussa on oma arvio -tehtävä itsearviointiin.
 • Opettajan aineiston esitysaineistossa on jokaisen luvun keskeiset tavoitteet sekä tiivistelmä keskeisistä asioista. Opettajan aineistossa on myös valmiita pohjia itsearviointiin ja vertaisarviointiin.

S2-tehtäväkirjat kehittävät kielitaitoa omien tavoitteiden mukaan

 • Tehtäväkirjaa ja S2-tehtäväkirjaa on helppo käyttää rinnakkain. S2-tehtäväkirja etenee tehtäväkirjan rakenteen mukaan, joten sen avulla on helppo edetä samassa tahdissa äidinkielen ja kirjallisuuden oppijoiden kanssa. Tehtävien vieressä oleva merkki kertoo, että tehtävää on muokattu.
 • S2-tehtäväkirja sisältää tehtäväkirjan harjoitusten muokatut versiot ja monipuolisia tehtäviä kaikkiin oppikirjan aiheisiin. Perustaitoja ja syventäviä taitoja harjoittavat tehtävät tukevat yksilöllistä opiskelua.
 • Kielitietoa ja kielen rakenteita harjoittavia tehtäviä on koottu S2-tehtäväkirjan loppuun. S2-tehtäväkirjan kielitehtävissä ohjataan hyödyntämään Kielitieto-osan kielioppitaulukoita.
 • Pitkien aineistojen lukemista tuetaan tekstijaksojen väliin upotetuilla kysymyksillä. Lisäksi sanastot tukevat luetun ymmärtämistä.
Liittyy aiheisiin