Satakielen S2-tehtäväkirjoissa painotetaan lukemisen tärkeyttä ja onnistumisen kokemuksia

Editan yläkoulun oppimateriaalisarjan Satakielen S2-tehtäväkirjat kannustavat tarttumaan suomen kieleen luovalla ja kannustavalla tavalla. Pelkän kielen rakenteeseen keskittymisen sijaan tehtäväkirjojen tekijät Hanna Haapasalo ja Aino Nuortimo halusivat antaa oppimateriaalissa tilaa lukemiselle ja omien tekstien tuottamiselle.

Suomi toisena kielenä -opetuksen suurimpana haasteena on, että opetusryhmissä oppilaiden lähtötaso vaihtelee hyvin paljon, toteaa Editan yläkoulun äidinkielen ja kirjallisuuden Satakieli-sarjan oppikirjailija ja opettaja Hanna Haapasalo. Mukaan mahtuu sekä erittäin taitavia että heikompia kielen osaajia.

S2-opiskelua myös leimaa tietty väliaikaisuus: toivottavaa on, että oppilas voisi vaihtaa S2-opinnoista äidinkielen ja kirjallisuuden opintoihin kielitaidon kehittyessä riittävän hyväksi. Arviosta vastaa opettaja, ja päätöksen asiasta tekee huoltaja.

Haapasalon omassa yläkoulussa Ressun peruskoulussa S2-opetus on järjestetty joustavasti.

– Käytössä on yhteisopettajuus ja joustavat lukujärjestykseen palkitetut ryhmät. Meitä on neljän opettajan tiimi, jotka kaikki opettavat sekä äidinkieltä että suomea toisena kielenä.

Puhuminen ei kerro koko totuutta

Hanna Haapasalo on toinen Satakieli-sarjan S2-tehtäväkirjojen tekijöistä.

Hanna Haapasalon mielestä yläkoulussa S2-oppilaat ovat pääsääntöisesti motivoituneita suomen kielen opiskeluun. He ymmärtävät kielen painoarvon myös muiden oppiaineiden opiskelussa. Ongelmana on lähinnä se, että oppilaan tulkinta riittävästä kielitaidosta toisinaan poikkeaa opettajan näkemyksestä.

– Oppilas saattaa olla sitä mieltä, että koska hän osaa puhua suomea, hän osaa kieltä jo. Missään nimessä tätä ei saa lytätä, vaan kannustaa opinnoissa eteenpäin. Oppilas ei aina ymmärrä, että puhuminen ei ehkä kerro koko totuutta kielitaidosta, Haapasalo pohtii.

Tehtäväkirjat ovat helppokäyttöisiä mutta eivät liian helppoja

Editan palkitun äidinkielen ja kirjallisuuden Satakieli-sarjan S2-tehtäväkirjat antavat erinomaiset edellytykset suomi toisena kielenä -opiskeluun yläkoulussa. S2-tehtäväkirjat on tarkoitettu oppikirjan kainaloon tukemaan oppimista ja ohjaamaan suomen kielen haltuunottoa.

Satakielen S2-tehtäväkirjojen laatimisesta ovat vastanneet Ressun peruskoulun äidinkielen ja kirjallisuuden sekä suomi toisena kielenä ja kirjallisuuden opettaja Hanna Haapasalo ja Tikkurilan lukion äidinkielen ja kirjallisuuden opettaja Aino Nuortimo.

Haapasalon mukaan S2-tehtäväkirjoja ei ole haluttu helpottaa tai rajata liikaa. Näin oppilas pääsee myös haastamaan itseään. Tehtäväkirjat sisältävät kattavan kielitietoliitteen, jossa käydään läpi suomen kieliopin keskeisiä asioita ja jota oppilas voi hyödyntää oman tarpeensa mukaan.

– Tavoitteena on helppokäyttöisyys. Jos oppilas on integroituna äidinkielen ryhmään tai tarjolla ei ole S2-opettajan tukea, hän pystyy etenemään itsenäisesti tehtävänannon mukaan, Haapasalo kertoo.

Lukeminen on kaiken ydin

Satakieli-sarjan S2-tehtävissä ei ole haluttu korostaa yksinomaan kielen rakennetta. Kannustavien ja inspiroivien tehtävänantojen tarkoituksena on tarjota oppilaalle paljon onnistumisen kokemuksia, jotka osaltaan motivoivat jatkamaan kielen parissa työskentelyä. Lukemisen tärkeyttä on haluttu painottaa.

– Lukeminen on paras tapa kehittää sanavarastoa ja edistää luetun ymmärtämistä. Samalla oman tekstin tuottaminen paranee. Lukeminen ja kirjallisuus ovat kaiken ydin, Haapasalo toteaa.

Teksti: Juulia Lahnaoja
Kuva: Fabio Principe/Shutterstock

Liittyy aiheisiin