VerkkokauppaKirjaudu

Ääni ohjaa vankasti ylioppilaskokeeseen

Ääni-sarjan asiantuntevat sisällöt ja monitasoiset tehtävät valmentavat luotettavasti ylioppilaskokeeseen. Sarjan monipuoliset oppimateriaalit tukevat jokaista abia pääsemään tavoitteisiinsa.

Ääni 10 ja Ääni 11 antavat hyvät valmiudet ylioppilaskokeeseen

Äänen abimoduulit tarjoavat kattavan harjoituspaketin ylioppilaskokeeseen. Ääni 10 syventää opiskelijan kirjoitusprosessin hallintaa kirjoitustaidon kokeen näkökulmasta. Ääni 11 vahvistaa tekstien analysoinnin ja tulkinnan taitoja lukutaidon koetta varten.

 • Ylioppilaskoe tutuksi: Oppikirjoissa perehdytään monipuolisesti lukutaidon ja kirjoitustaidon kokeen rakenteeseen, tehtävätyyppeihin ja vastaustekniikkaan. Ylioppilaskokeen arviointikriteereihin tutustuminen auttaa selkiyttämään omia tavoitteita ja ohjaa harjoittelua.
 • Ylioppilastehtävien avaukset näyttävät selkeästi, miten lukutaidon kokeen erilaisista aineistoista tehdään havaintoja ja päätelmiä ja osoitetaan kriittistä ja kulttuurista lukutaitoa.
 • Tekstien analysointivälineet kerrataan tiiviisti. Kertaa käsitteet -listojen ja tekstilajikohtaisten ohjeiden avulla on helppo kerrata, miten tulkitaan argumentoivien tekstien, fiktiivisten tekstien, audiovisuaalisten tekstien tai kielen ja huumorin keinoja.
 • Runsaat esimerkkitekstit tukevat ylioppilaskokeeseen valmistautumista ja antavat malleja siitä, millaisia eritasoiset luku- ja kirjoitustaidon vastaukset ovat sisällöltään ja rakenteeltaan.
 • Ääni 10-11 Digikokeet tarjoavat lukutaidon ja kirjoitustaidon koetehtävät preliminäärikoetta varten. Syksyllä 2023 digikokeisiin on tulossa myös S2-preliminäärikokeen tehtäväpaketti. Digikokeisiin sisältyvät myös oppikirjojen luku- ja kirjoitustaidon tehtävät ja S2-tehtäväsarjat.

Ääni-sarjan valtit ylioppilaskokeeseen

Äänen eri oppikirjoissa kehitetään lukion alusta asti ylioppilaskokeessa tarvittavia taitoja: kriittistä ja kulttuurista lukutaitoa, päätelmien tekemistä sekä vastauksen jäsentämistä. Vastaavasti sarjassa harjoitellaan vaiheittain tekstien tuottamisen taitoja kirjoitustaidon koetta varten: näkökulman valintaa, aineistojen käyttöä ja yhtenäisen kantaa ottavan tai pohtivan tekstin rakentamista. 

 • Itsearviointi jokaisen moduulin alussa, keskellä ja lopussa havainnollistaa ylioppilaskokeessa tarvittavien taitojen kehittymistä.
 • Asiantuntevat opetustekstit avaavat opiskelijalle kielen ja tekstien, kirjallisuuden, vuorovaikutuksen ja median ilmiöitä kiinnostavasti. Tekstit havainnollistavat, miten erilaisia aineistoja käytetään ja tulkitaan ylioppilaskokeessa.
 • Keskeiset käsitteet on koottu jokaisen luvun alkuun. Digikirjoissa käsitteiden hallintaa voi harjoitella käsitteiden selitysten ja digikertaustehtävien avulla.
 • Tarkat ohjeet tukevat tekstien analysoinnin ja tulkinnan sekä kirjoitusprosessin harjoittelua. Digikirjojen ohjepankki kokoaa eri moduulien ohjeet harjoittelun avuksi.
 • Monipuoliset tehtävät tarjoavat opiskelijalle mahdollisuuden keskittyä niihin taitoihin, joissa hän kaipaa harjoitusta. Tehtävät ohjaavat vaiheittain tekemään päätelmiä ja tulkintoja aineistoista ja rakentamaan omaa tekstiä.
 • Lukutaidon ja kirjoitustaidon tehtäväsarjat joka oppikirjassa antavat runsaasti mahdollisuuksia yo-taitojen harjoitteluun lukion aikana. 
 • Innostavia aineistoja on laajasti eri tekstilajeista ja konteksteista, mikä ohjaa kriittiseen ja kulttuuriseen lukutaitoon. Mukana on runsaasti audiovisuaalisia aineistoja.
 • Ääni Kielenhuolto kehittää yleiskielen ja asiatyylin hallintaa koko lukion ajan. Kielenhuollon tehtävät hiovat tekstien muokkaamisen ja viimeistelyn taitoja.
Liittyy aiheisiin
Tykkäsitkö? 2