VerkkokauppaKirjaudu

Joustava esi- ja alkuopetus kehittämisprosessilla haltuun Kouvolassa

Kouvolan joustavan esi- ja alkuopetuksen kehittämisprosessista on saatu monipuolisia eväitä toiminnan kehittämiseen. Puolisen vuotta kestänyt koulutuskokonaisuus toteutettiin yhteistyössä Editan kanssa.

Kouvolassa on saatu hyviä kokemuksia joustavan esi- ja alkuopetuksen kehittämishankkeesta, joka alkoi syyskuussa 2022.

– Kehittämisprosessimme alkoi Kouvolan kaupungin kaikkien esi- ja alkuopettajien yhteisellä veso-päivällä, ja ryhmille järjestettiin neljä koulutustilaisuutta syksystä 2022 tammikuuhun 2023. Maaliskuussa oli esihenkilöiden ja opettajien viimeinen koulutuspäivä, kertoo joustavan esi- ja alkuopetuksen hankekoordinaattori Kati Taipale Kouvolasta. 

Kati Taipale työskentelee joustavan esi- ja alkuopetuksen hankekoordinaattorina Kouvolassa.

Opettajat jaettiin ryhmiin sen mukaan, mitkä esiopetusyksiköt ja koulut olivat tehneet yhteistyötä esi- ja alkuopetuksessa vähiten, mitkä jonkin verran ja mitkä eniten. 

– Veso-päivässä ja koulutusiltapäivissä oli yhteistä suunnitteluaikaa vertaispareille. Myös viimeisessä päivässä oli varattu esihenkilöille yhteistä aikaa käydä vuoropuhelua, luoda yhteisiä rakenteita ja oppia ymmärtämään toisen oppimisympäristöä.

Pidempi prosessi toimi hyvin

Taipaleen mielestä yksittäisen koulutuksen sijaan pidempi prosessi oli järkevä.

– Näin mahdollistimme yhteisen suunnittelun ja kohtaamisen, minkä perusteella on paljon helpompi kohdata aiheen äärellä uudelleen.

Hän kiittelee yhteistyötä Editan kanssa. 

– Yhteistyö on toiminut todella hyvin. Kouluttaja Laura Rantavuoren tietämys on uutta, tuoretta ja relevanttia, ja hän toi tutkimustiedon laajasti esille, Taipale kertoo.

– Lauran asiantuntijuus osui tarpeisiimme, koska hänellä on sekä varhaiskasvatuksen että perusopetuksen näkökulmaa. Hän esimerkiksi avasi leikin merkitystä ja toiminnallisuutta opetussuunnitelmia vertailemalla, mikä oli mielestäni hyvä ja tärkeä näkökulma yhteisen ymmärryksen luomisessa.

Lapsille yhteinen tekeminen mieleistä

Taipale kertoo, että kehittämisprosessista on saatu osallistujilta monenlaista palautetta.

– Olemme saaneet palautetta koko prosessin ajan. Esimerkiksi eräs työpari koki yhteisen työskentelyajan kevyeksi ja kivaksi, vaikka he eivät tavanneet joka viikko, Taipale iloitsee. 

– Kouluissa, joissa on yhteistyötä tehty jo pidempään ja kerätty lapsilta palautetta, se on ollut kovin positiivista. Lapset odottavat joustavan esi- ja alkuopetuksen päiviä ja yhteistä tekemistä. Yhteisestä toiminnasta pidetään, ja se nähdään tärkeänä ja merkityksellisenä.

Paperityö koettu raskaaksi

Kriittisintä palautetta on Taipaleen mukaan tullut ryhmältä, joka on tehnyt vähiten yhteistyötä. 

– Tämä heijastuu opettajien näkemykseen toiminnasta, Taipale arvioi.

Kritiikkiä on saanut myös paperityö.

– Meillä on konkreettinen työväline vuosiluokkiin sitomattomaan joustavaan esiopetukseen: arviointijuna, joka otettiin käyttöön syksyllä. Sen täyttäminen koettiin raskaaksi. Prosessi on opettanut, että eri dokumentteja ja asiakirjoja täytyy tarkastella ja nimetä uudelleen.

Keskustelukulttuuri kehittynyt valtavasti

Ensi syksynä hankkeessa on suunnitteilla arvioinnin ja kehittämisen kohdentaminen jokaiseen yksikköön sekä sen jatkuvuuden varmistaminen.

– Totesimme, että meille järkevä toimintamalli on kouluttaa ensin henkilöstö ja sitten esihenkilöt, vaikka usein tehdään toisinpäin. Tulevana syksynä käymme läpi jokaisen yksikön ja kierrämme vielä kaikki esihenkilö-opettajaparit läpi, Taipale kertoo. 

– Syksyllä on myös uusien opettajien perehdytys, johon olemme suunnitelleet toiminnallista veso-päivää. Yhteinen opetussuunnitelmamme esi- ja alkuopetukselle ohjaa toimintaa, ja vaikka hanke loppuu, opetussuunnitelma jää. Pohdimme myös, mitä vuosiluokkiin sitomaton opetus oikeasti tarkoittaa omassa kunnassamme, kun esikoulu sekä ensimmäinen ja toinen luokka ovat yhteispäätöksellä vuosiluokkiin sitomattomia.

Taipale korostaa keskustelun merkitystä prosessissa.

– Olemme menneet valtavasti eteenpäin keskustelukulttuurissa: esihenkilöiden tuki työlle on tärkeää, jotta pystytään muokkaamaan rakenteita ja löydetään muun muassa yhteiset suunnitteluajat ja yhteinen toiminta-aika.

Liittyy aiheisiin
Tykkäsitkö? 2