Valmentaja tuo onnistumisen iloa oppimiseen

Valmentajan monipuoliset sisällöt ja tehtävät ottavat huomioon jokaisen oppilaan yksilölliset tarpeet ja tuovat onnistumisen iloa oppimiseen. Valmentaja tukee oppilasta löytämään omat vahvuutensa ja olemaan aktiivinen oman elämänsä suunnittelussa. Lisäksi Valmentajan runsas ohjaajan aineisto antaa opinto-ohjaajalle työkaluja yksilölliseen ohjaukseen.

Valmentaja ohjaa oppilasta etenemään omaa polkuaan

  • Oppikirjan selkeä rakenne soveltuu monenlaisiin ohjaustapoihin. Henkilökohtainen oppikirja kulkee mukana koko yläkoulun ajan ja näyttää, miten omat suunnitelmat kehittyvät.
  • Keskeiset käsitteet tulevat tutuksi. Tummennetut käsitteet auttavat pääasioiden hahmottamista. Digikirjan tekstistä avautuvat käsitteiden selitykset auttavat oppilaita, joilla on vaikeuksia lukemisessa tai jotka opiskelevat suomea toisena kielenä.
  • Opetustekstit voi kuunnella äänikirjana, mikä tukee eriyttämistä. Äänikirja on saatavilla sekä oppilaan että opettajan digikirjassa.
  • Opiskelutaitoja harjoitellaan monipuolisesti, jotta jokainen löytää itselleen sopivat opiskelutavat. Teksteissä ja tehtävissä käsitellään opiskelutottumuksia, motivaatiota, muistia, oppimisvaikeuksia, opiskelutekniikoita, kokeisiin valmistautumista ja ajankäyttöä.
  • Omakohtaiset tehtävät lisäävät itsetuntemusta. Tehtävät lähtevät liikkeelle oppilaan omista tiedoista ja kokemuksista. Omakohtaiset tehtävät tukevat oppilasta etenemään omaa polkuaan: tunnistamaan vahvuuksiaan, lisäämään itsetuntemustaan ja löytämään itselleen sopivan koulutuspolun.
  • Koulutusaloihin tutustuminen tukee oman koulutuspolun suunnittelua. Oppikirjassa esitellään selkeästi ja tiiviisti kaikki eri alojen koulutusvaihtoehdot ammatillisista perustutkinnoista AMK-tutkintoihin ja yliopistotutkintoihin, jotta jokainen voi löytää kiinnostavia koulutusvaihtoehtoja.
  • Digikirjan Ohjauskeskustelu-osa tarjoaa tukea ohjaukseen. Se sisältää tehostetun ohjauksen tarvekyselyn ja ohjauslomakkeen keskustelun tueksi. Osiossa näkyvät myös vastaukset oppikirjan avaintehtäviin, joista on hyötyä ohjauskeskustelussa.
  • Ohjaajan aineistossa on runsaasti materiaalia yksilölliseen ohjaukseen. Muokattavat tuntidiat, lisämateriaalit ja työvälineet auttavat ohjauksen suunnittelua.

Liittyy aiheisiin