Elämänkatsomustieto, perusopetuksen tärkein aine?

Suomen uskonnonvapauslaki täyttää tänä vuonna 100 vuotta, ja elämänkatsomustiedon opetus on ajankohtaisempaa kuin koskaan. Uniikki-sarjan oppikirjailijat kirjoittavat blogitekstissään, miksi elämänkatsomustiedon opetukseen täytyy panostaa, ja miten Uniikki tukee siinä opettajaa.

Perusopetuksen tulisi valmistaa lapsia ja nuoria nykyiseen ja tulevaan maailmaan. Elämänkatsomustiedon opetussuunnitelman perusteet on rakennettu ajankohtaisista ilmiöistä inspiroituen, ja oppiaine korostaa uusien ilmiöiden ymmärtämiseen liittyvien taitojen kehittämistä. 

Itsenäinen ajattelu, monilukutaito, kestävän tulevaisuuden rakentaminen ja kulttuurinen osaaminen: elämänkatsomustiedon oppimistavoitteet ovat itsessään kuin laaja-alaisen osaamisen mannekiineja. Lisäksi marraskuussa 2022 julkaistiin uusi eurooppalainen globaalin kansalaiskasvatuksen julistus, jossa käsiteltävät teemat ovat kuin suoraan elämänkatsomustiedon opetussuunnitelmasta ja siten Editan Uniikki-kirjasarjasta. Kaikki tämä puolustaa väitettä, että elämänkatsomustieto on perusopetuksen tärkein aine.

Elämänkatsomustiedon oppilasmäärät ovat jatkuvasti kasvussa. Oppilasmäärien kasvaessa laadukas oppimateriaali on entistä tärkeämpää.

Uniikkia tehdessämme olemme pyrkineet huomiomaan monenlaiset oppilaat ja tekemään käytännönläheistä materiaalia tämän päivän koulun moninaisiin tarpeisiin. Aiheita syvennetään Uniikin käyttäjille maksuttomassa opettajan aineistossa helposti lähestyttävin tehtävin.

Tänä vuonna Suomessa vietetään uskonnon ja omantunnon vapauden 100-vuotisjuhlaa, mikä herättää pohtimaan, miten elämänkatsomustiedon opetus on järjestetty ja tulisi järjestää. Aihe herättää monenlaista ja monentasoista keskustelua. 

Sen sijaan, että jäisi jatkuvan mediadebatin pauloihin katsomusopetuksen sisällöstä tai muodoista, olisi keskeistä pohtia, miten asioihin voi vaikuttaa juuri nyt. Elämänkatsomustiedon kaltaiseen tärkeään reaaliaineeseen on taattava pätevät opettajat ja laadukkaat materiaalit.

Kuinka moni opetuksen järjestäjä voi katsoa itseään levollisesti peiliin sanoen: ”Olen toteuttanut katsomusaineiden opetuksen uskonnon- ja omantunnonvapauden hengessä”? Elämänkatsomustietoa tulisi kohdella samalla arvostuksella, kuin muitakin koulun lukuaineita. Miten sinä tukisit peruskoulun tärkeimmän aineen kukoistusta vielä nykyistäkin enemmän?

Kirjoittajat:
Uniikki-sarjan oppikirjailijat ja elämänkatsomustiedon opettajat
Karoliina Käpylehto, Marja Manner, Raija Silfverberg

Kuva: Jacob Lund/Shutterstock

Tehtävä: Uskonnottomien asema omassa koulussasi

Uskonnonvapauden aiheet sisältyvät keskeisesti myös Uniikkiin, ja niitä voi käsitellä oppilaiden kanssa oppitunnilla esimerkiksi seuraavan tehtävän avulla:

1. Valitse, millä tavalla tahdot tutkia uskonnottomien asemaa koulussasi

a. Haastattele yhtä koulusi oppilasta tai opettajaa.
b. Tutustu koulun verkkosivuihin ja opetussuunnitelmaan.
c. Kirjoita omista kokemuksistasi.

2. Tee valitsemasi vaihtoehdon perusteella video tai lehtiartikkeli. Vastaa siinä ainakin seuraaviin kysymyksiin.

a. Miten koulussasi järjestetään elämänkatsomustiedon opetus?
b. Miten uskonnottomat oppilaat huomioidaan koulun juhlatilaisuuksissa?
c. Näkyvätkö uskonnottomat katsomukset jollain tavalla koulussanne? Miten?
d. Mitä mieltä olet uskonnottomien tilanteesta koulussasi?
e. Miten voisit itse vaikuttaa tilanteeseen?

© Karoliina Käpylehto, Raija Silfverberg ja Tuula Sakaranaho: Uniikki Katsomus ja kulttuuri. Edita. 

Liittyy aiheisiin