Uskonnon ja omantunnon vapaus 100 vuotta – Nappaa tästä valmis aamunavausteksti

Suomalainen uskonnonvapauslaki täyttää tänä vuonna 100 vuotta. Editan Uniikki-sarjan tekijät laativat valmiin aamunavaustekstin, jota voit hyödyntää sellaisenaan! Aamunavaus sisältää myös bingotehtävän. Lue lisäksi Uniikin tekijöiden aiemmin ilmestynyt blogiteksti elämänkatsomustiedon opetuksen tärkeydestä.

Alkuun musiikkisuositus: Pharrel Williams – ”Freedom”

Hyvää huomenta! Äsken soi Pharrel Williamsin kappale ”Freedom”, joka kertoo vapauden tärkeydestä.

Sulje hetkeksi silmäsi ja kuvittele eläväsi yhteiskunnassa, jossa uskonnon ja omantunnon vapaus ei toteutuisi. Kaikki yhteiskunnan jäsenet olisivat ehkä pakotettuja kuulumaan samaan uskontokuntaan, noudattamaan samoja sääntöjä ja harjoittamaan uskontoa julkisesti.

Voi olla, että tällaisessa yhteiskunnassa et saisi pukeutua mielesi mukaan ja omien ajatustesi ja arvojesi ilmaisemista ei kunnioitettaisi. Sinua ei ehkä rohkaistaisi muodostamaan omaa elämänfilosofiaasi tai kulkemaan omia polkujasi. Toisin ajatteleville tai uskontoon kriittisesti suhtautuville saattaisi käydä tällaisessa yhteiskunnassa huonosti. Tämänkaltaisia yhteiskuntia on ollut, ja niitä on valitettavasti maailmassa vielä nykypäivänäkin.

Tänä vuonna Suomessa vietetään uskonnon ja omantunnon vapaus -lain 100-vuotisjuhlia! Perustuslain mukaan jokaisella on oikeus harjoittaa omaa uskontoaan sekä kuulua tai olla kuulumatta uskontoryhmään. Lain mukaan ketään ei saa myöskään pakottaa osallistumaan uskonnon harjoittamiseen omantuntonsa vastaisesti. Jokainen saa ilmaista omaa vakaumustaan ja ajatella kuten haluaa.

Uskonnon ja omantunnon vapaus tarkoittaa esimerkiksi, että kouluissa järjestetään uskonnonopetusta eri uskontokunnille ja elämänkatsomustiedon opetusta. Oppilaat voivat valita vakaumuksensa mukaisen ruokavalion sekä päättää, haluavatko osallistua koulun uskonnollisiin tilaisuuksiin. Laki tarkoittaa myös turvallista ilmapiiriä, jossa jokainen voi olla sellainen kuin on ja ilmaista itseään ja ajatuksiaan haluamallaan tavalla. 

Saat tänään opettajaltasi täytettäväksesi bingoruudukon, jossa on erilaisia uskonnon ja omantunnon vapauteen liittyviä esimerkkejä. Näitä uskontoihin, katsomuksiin ja itseilmaisuun liittyviä asioita ei välttämättä löytyisi koulustamme, jos meillä ei olisi uskonnon ja omantunnon vapautta. Saatko ruudukkoon suoran täyteen päivän aikana? Ruudukossa on myös tyhjä ruutu omille havainnoillesi. Keksitkö siihen uuden uskonnon ja omantunnon vapauteen liittyvän esimerkin?

(Ehdotus opettajalle: Voit pyytää oppilaita palauttamaan bingoruudukon päivän päätteeksi. Rivin täyteen saaneille oppilaille voidaan järjestää koululla palkinnon arvonta.)

Voit myös päivän aikana pohtia, toteutuuko koulussamme turvallinen ilmapiiri, jossa voi ilmaista tai olla ilmaisematta omaa katsomustaan tai vakaumustaan? Mikäli huomaat puutteita, ota asia rohkeasti puheeksi. Luodaan yhdessä koulu, jossa kunnioitetaan jokaiselle kuuluvaa uskonnon ja omantunnon vapautta!

Lataa bingotehtävä

Kirjoittajat:
Uniikki-sarjan oppikirjailijat ja elämänkatsomustiedon opettajat
Karoliina Käpylehto, Marja Manner, Raija Silfverberg

Kuva: Jacob Lund/Shutterstock

Liittyy aiheisiin