Eriyttäminen on helppoa Memon avulla

Yläkoulun Memo-sarjan historian ja yhteiskuntaopin oppimateriaalit sisältävät runsaasti ylös- ja alaspäin eriyttävää aineistoa.

Memo tarjoaa opettajalle monenlaisia työkaluja oppituntien eriyttämiseen. Opettajan aineistoihin sisältyvät muun muassa selkokieliset tiivistelmät tehtävineen jokaisesta kirjan kappaleesta. Lisäksi Memon opettajan aineistot sisältävät konkreettisia työvälineitä kriteeripohjaiseen arviointiin.  

Memon oppikirjojen selkeä ja ymmärrettävä teksti sekä opetustyössä toimiva esitystapa ottavat huomioon erilaisten oppijoiden tarpeet:

  • Historian ja yhteiskuntaopin keskeiset käsitteet löytyvät tummennusten ansiosta tekstistä helposti. Käsitteet on avattu tekstissä ja kirjan sanastossa.
  • Kappalekohtaiset muistilistat auttavat painamaan mieleen tekstin olennaisimmat asiat.
  • Kirjojen monipuoliset ja monitasoiset tehtäväaineistot auttavat sekä hahmottamaan ydinasioita että syventämään tietoja historiasta ja yhteiskuntaopista. 
  • Memo Historia -kirjoissa on jokaisen pääluvun lopussa yhteenveto, jonka avulla voi palauttaa mieleen opittuja asioita.
  • Taitoaukeamat johdattelevat historian ja yhteiskuntaopin taitojen hallintaan aihepiirit selkeiksi kokonaisuuksiksi palastelevien tehtävien avulla.  
  • Memon syventävät Zoom-tekstit antavat lisätietoa ja -haastetta niille oppilaille, jotka eivät saa historiasta ja yhteiskuntaopista kyllikseen!
  • Oppikirjojen tekstit voi kuunnella äänikirjoina. Äänikirjat sisältyvät opettajan aineistoon, ja niitä käytetään digikirjojen kautta. Oppilaat voivat kuunnella Memon äänikirjoja myös suoraan SoundCloudista.

Liittyy aiheisiin