Helmikuussa vietetään katsomusten yhteisymmärryksen viikkoa

Helmikuun ensimmäisellä viikolla vietetään YK:n kansainvälistä uskontojen ja katsomusten yhteisymmärrysviikkoa, jonka tavoitteena on edistää katsomusten välistä dialogia. Katso Uniikki-sarjan tehtävä, joka sopii aiheen käsittelyyn elämänkatsomustiedon oppitunnilla!

Yhteisymmärrysviikon tavoitteena on kannustaa ihmisiä arjen vuoropuheluun niin uskonnollisten kuin ei-uskonnollisten maailmankatsomusten kanssa. Yhteinen arvopohja ja yleisinhimillinen perusta mahdollistavat yhteistyön esimerkiksi rauhan, oikeudenmukaisuuden ja tasa-arvon edistämiseksi ja ympäristön suojelemiseksi. Lue lisää yhteisymmärrysviikosta esimerkiksi Kulttuuri- ja uskontofoorumi FOKUS ry:n sivuilta.

Nappaa tästä Uniikki-sarjan oppikirjailijoiden tehtävä, joka sopii aiheen käsittelyyn elämänkatsomustiedon oppitunnilla. Tehtävä on sarjan kakkososan Uniikki Etiikan perusteet Opettajan aineistosta. Tästä artikkelista voit myös ladata kivat arvokortit ryhmätyöskentelyä varten.

Tehtävä: Ryhmän tärkeimmät arvot

Tavoitteet: Keskustella erilaisista arvoista
Tarvikkeet: Arvolaput (lataa arvolaput tästä)

 • Opettaja jakaa luokan viiteen pienryhmään.
 • Tämän jälkeen opettaja sekoittaa arvolaput ja jakaa ne viiteen pinoon. Jokaiseen pinoon pitäisi tulla 25 lappua.
 • Ensimmäisellä kierroksella oppilaiden pitää poistaa pinostaan 10 sellaista lappua, jotka eivät ole heidän mielestään yhtä tärkeitä, kuin jäljelle jäävät 15.
  • Päätöksen pitäisi olla ryhmän yhteinen niin, että kaikki ryhmän jäsenet ovat samaa mieltä.
  • Kun kaikki ryhmät ovat tehneet valinnan, ryhmä antaa oman korttipinonsa kellon suunnassa seuraavalle ryhmälle ja pois laitettavat opettajalle.
 • Toisella kierroksella oppilaat poistavat pinostaan 7 lappua niin, että pinoon jää vielä 8 tärkeää asiaa. Jälleen säilytettävä korttipino annetaan kellon suunnassa seuraavalle ryhmälle ja pois laitettavat opettajalle.
 • Kolmannella kierroksella oppilaat poistavat pinosta 3 asiaa ja antavat jäljelle jäävät 5 seuraavalle ryhmälle kellon suunnassa.
 • Neljännellä kierroksella oppilaat poistavat pinosta 2 asiaa ja antavat jälleen eteenpäin jäljelle jäävät 3.
 • Viidennellä kierroksella oppilaat poistavat pinosta vielä 2 asiaa ja antavat sekä poistettavat, että säilytettävät opettajalle. Halutessaan opettaja voi lukea, mitkä asiat on poistettu pelistä aivan viime metreillä.
 • Tämän jälkeen opettaja paljastaa esimerkiksi dokumenttikameran alla, mitkä ovat kyseisen ryhmän yhdessä valitsemat viisi tärkeintä asiaa. Tuloksesta on hyvä keskustella.
 • Lopuksi ryhmäläisten kanssa voidaan teettää äänestyksen, jolla selvitetään ryhmän tärkeimmät kolme arvoa. Vaihtoehtoisesti oppilaille voi antaa kirjoitustehtäväksi valita listasta kolme tärkeintä arvoa ja perustella valintansa.

Uniikki

Uniikki on yläkoulun elämänkatsomustiedon oppimateriaalisarja, joka auttaa oppilasta rakentamaan omaa yksilöllistä elämänkatsomustaan. Oppikirjojen selkeä teksti lähtee liikkeelle elävän maailman ilmiöistä. Sen monipuoliset tehtävät auttavat eriyttämään opetusta, ja niiden avulla harjoitellaan sekä hyödyllisiä tietoja että taitoja.

Liittyy aiheisiin