Verkkokauppa

Kertaa ylioppilaskokeisiin Editan uusilla kertauskirjoilla

Lukion digitaaliset kertauskirjat sopivat sekä kertausopintojaksojen oppikirjoiksi että itsenäiseen ylioppilaskokeisiin kertaamiseen. Voit ostaa jo ilmestyneet kertauskirjat verkkokaupastamme!

Moneen lukion oppimateriaalisarjaamme kuuluvat myös kertauskirjat, jotka ovat ilmestyneet tai ilmestyvät vielä vuonna 2023. Kertauskirjat ovat digitaalisia ja toimivat niin itsenäisesti opiskelevan abin tukena kuin kertausopintojaksojen oppikirjoina.

>> Tutustu lukion oppimateriaalisarjoihimme

Kertauskirjat sisältyvät myös sarjojemme digipaketteihin. Digipaketti on 12 kuukauden pituinen lukuvuosilisenssi, joka sisältää lukion oppiaineen kaikkien moduulien digikirjat. 

>> Lue lisää digipaketeista ja katso hinnat

LOPS 2021 mukaiset uudet kertauskirjat

Terveystieto

Lukion Syke Kertauskirjan avulla on helppo kerrata lukion terveystiedon sisällöt ja valmistautua ylioppilaskokeeseen. Kertauskirja opettaa ylioppilaskokeen vastaustekniikkaa havainnollisesti ja se sisältää runsaasti eritasoisia harjoitustehtäviä mallivastauksineen. Kertauskirjassa kerrataan lukion terveystiedon ydinsisällöt tiiviisti ja havainnollisesti. 

Psykologia

Skeema Psykologian kertauskirjassa on tietoa psykologian ylioppilaskokeesta, vastausohjeita erilaisiin tehtäviin sekä esimerkkejä koevastauksista ja niiden arvioinnista. Kertauskirjassa on psykologian moduulien PS1–PS5 keskeiset sisällöt ja käsitteet tiivistettynä. Lisäksi siinä on kokoavia laaja-alaisen osaamisen tekstejä, jotka yhdistävät eri moduulien sisältöjä. Kertauskirjassa on runsaasti harjoitustehtäviä, joissa on vastausehdotukset.

Yhteiskuntaoppi

Kanta Yhteiskuntaopin kertauskirjassa perehdytään yhteiskuntaopin ylioppilaskokeen tehtäviin ja rakenteisiin sekä annetaan ohjeita kokeeseen valmistautumiseen. Kirjan ytimen muodostavat oppiaineen moduulien (YH1–YH4) sisältöjä kertaavat tekstit. Ylioppilaskokeen vastaustekniikkaa ja sisältöjä voi harjoitella kertauskirjan monipuolisilla tehtävillä sekä itsenäisesti että opettajajohtoisesti. Kertauskirjaan kuuluu lisäksi kattava yhteiskuntaopin käsitteistä koottu sanakirja. Kertauskirja ilmestyy elokuussa 2023.

Kemia

Ioni Kemian kertauskirja julkaistaan kahdessa osassa. Ensimmäisillä luvuilla voit aloittaa kertaamisen jo kesällä. Syksyyn 2023 mennessä koko kirja on käytössäsi.

Historia

Opus Historian kertauskirja ilmestyy marraskuussa 2023.

Matematiikka

Kaari Lyhyen matematiikan kertauskirja ja Kaari Pitkän matematiikan kertauskirja ilmestyvät marraskuussa 2023.

B1-ruotsi

Gilla B-ruotsin kertauskirja ilmestyy marraskuussa 2023.

A1-englanti

Quest A-englannin kertauskirja ilmestyy marraskuussa 2023.

Liittyy aiheisiin
Tykkäsitkö? 3