VerkkokauppaKirjaudu

Kertaa ylioppilaskokeisiin Editan uusilla kertauskirjoilla

Lukion digitaaliset kertauskirjat sopivat sekä kertausopintojaksojen oppikirjoiksi että itsenäiseen ylioppilaskokeisiin kertaamiseen. Voit ostaa jo ilmestyneet kertauskirjat verkkokaupastamme!

Moneen lukion oppimateriaalisarjaamme kuuluvat myös kertauskirjat, jotka ovat ilmestyneet tai ilmestyvät vielä vuonna 2023. Kertauskirjat ovat digitaalisia ja toimivat niin itsenäisesti opiskelevan abin tukena kuin kertausopintojaksojen oppikirjoina.

>> Tutustu lukion oppimateriaalisarjoihimme

Kertauskirjat sisältyvät myös sarjojemme digipaketteihin. Digipaketti on 12 kuukauden pituinen lukuvuosilisenssi, joka sisältää lukion oppiaineen kaikkien moduulien digikirjat. 

>> Lue lisää digipaketeista ja katso hinnat

LOPS 2021 mukaiset uudet kertauskirjat

Terveystieto

Lukion Syke Kertauskirjan avulla on helppo kerrata lukion terveystiedon sisällöt ja valmistautua ylioppilaskokeeseen. Kertauskirja opettaa ylioppilaskokeen vastaustekniikkaa havainnollisesti ja se sisältää runsaasti eritasoisia harjoitustehtäviä mallivastauksineen. Kertauskirjassa kerrataan lukion terveystiedon ydinsisällöt tiiviisti ja havainnollisesti. 

Psykologia

Skeema Psykologian kertauskirjassa on tietoa psykologian ylioppilaskokeesta, vastausohjeita erilaisiin tehtäviin sekä esimerkkejä koevastauksista ja niiden arvioinnista. Kertauskirjassa on psykologian moduulien PS1–PS5 keskeiset sisällöt ja käsitteet tiivistettynä. Lisäksi siinä on kokoavia laaja-alaisen osaamisen tekstejä, jotka yhdistävät eri moduulien sisältöjä. Kertauskirjassa on runsaasti harjoitustehtäviä, joissa on vastausehdotukset.

Yhteiskuntaoppi

Kanta Yhteiskuntaopin kertauskirjassa perehdytään yhteiskuntaopin ylioppilaskokeen tehtäviin ja rakenteisiin sekä annetaan ohjeita kokeeseen valmistautumiseen. Kirjan ytimen muodostavat oppiaineen moduulien (YH1–YH4) sisältöjä kertaavat tekstit. Ylioppilaskokeen vastaustekniikkaa ja sisältöjä voi harjoitella kertauskirjan monipuolisilla tehtävillä sekä itsenäisesti että opettajajohtoisesti. Kertauskirjaan kuuluu lisäksi kattava yhteiskuntaopin käsitteistä koottu sanakirja. Kertauskirja ilmestyy elokuussa 2023.

Kemia

Ioni Kemian kertauskirjassa on lukion kemian moduulien KE1-KE6 ydinsisällöt koottu tiiviisti selkeäksi kokonaisuudeksi. Digitaalinen kertauskirja valmentaa kemian ylioppilaskokeeseen havainnollisten vastaamiseen opastavien ohjevideoiden ja monipuolisten tehtävien avulla.

Historia

Opus Historian kertauskirja sisältää monipuolisesti tietoa ja ohjeita ylioppilaskokeeseen valmistautuvalle abiturientille. Kertauskirjan ytimen muodostavat opettajien tekemät tiivistelmät historian opintojaksojen (HI1–HI6) keskeisistä asioista. Lisäksi kirja sisältää historian opintojaksojen sisältöjä kertaavia tehtäviä, ylioppilaskokeen tehtävätyyppejä harjoittavia lähdepohjaisia tehtäviä ja historian keskeisistä termeistä kootun sanaston.

B1-ruotsi

Gilla B-ruotsin kertauskirja kertaa lukion B1-ruotsin sisältöjä ja toimii jatkona Gilla-sarjalle, mutta sitä voi käyttää myös itsenäisenä kertaustuotteena.

A1-englanti

Quest A-englannin kertauskirja kertaa lukion A1-englannin sisältöjä ja toimii jatkona Quest-sarjalle, mutta sitä voi käyttää myös itsenäisenä kertaustuotteena.

Pitkä matematiikka

Kaari Pitkän matematiikan kertauskirjassa kerrataan pitkän matematiikan pakollisten ja valinnaisten moduulien keskeiset sisällöt ylioppilaskokeen vaatimuksia silmällä pitäen. Kirja soveltuu oppikirjaksi sekä kertauskurssille että itsenäiseen opiskeluun.

Lyhyt matematiikka

Kaari Lyhyen matematiikan kertauskirjassa kerrataan lyhyen matematiikan pakollisten ja valinnaisten moduulien keskeiset sisällöt ylioppilaskokeen vaatimuksia silmällä pitäen. Kirja soveltuu oppikirjaksi sekä kertauskurssille että itsenäiseen opiskeluun.

Fysiikka

Kvarkki Fysiikan kertauskirjassa kerrataan lukion fysiikan moduulien FY1-FY8 ydinsisällöt. Digikirja koostuu kolmesta osasta. Ensimmäisessä osassa käsitellään fysiikan keskeiset lait ja periaatteet kokonaiskuvaa luovien kaavioiden ja lyhyiden kertaustehtävien avulla. Toisessa osassa syvennytään ylioppilaskirjoituksissa esiintyviin tehtävätyyppeihin ja harjoitellaan vastaustekniikkaa. Kolmanteen osaan on koottu ylioppilaskirjoitusten fysiikan tehtävät ratkaisuineen syksystä 2018 alkaen. 

Artikkelia päivitetty 10.11.2023

Liittyy aiheisiin
Tykkäsitkö? 3