VerkkokauppaKirjaudu

Lukion Syke ohjaa vankasti ylioppilaskokeeseen

Lukion Syke -sarjan asiantuntevat sisällöt ja monitasoiset tehtävät valmentavat luotettavasti terveystiedon ylioppilaskokeeseen. Sarjan monipuoliset oppimateriaalit tukevat jokaista abia pääsemään tavoitteisiinsa.

Lukion Syke Kertauskirja ohjaa saavuttamaan omat tavoitteet

 • Ylioppilaskokeen rakenne ja vastaustekniikka opiskellaan havainnollisesti. Selkeiden ohjeiden, esimerkkien ja videoiden avulla on helppo ottaa haltuun ylioppilaskokeen tehtävätyypit ja vastaustekniikka.
 • Ydinsisältöjen kertaamiseen annetaan hyvät välineet. Terveystiedon keskeiset sisällöt voi kerrata itselleen sopivalla tavalla tiivistelmätekstien tai animaatiovideoiden avulla. 
 • Opiskelutekniikoiden ja lukusuunnitelman tekemiseen annetaan hyvät vinkit ja ohjeet. Niiden avulla löytää itselleen parhaat tavat valmistautua yo-kokeeseen. 
 • Eritasoiset tehtäväsarjat ja mallivastaukset ohjaavat harjoittelemaan omien tavoitteiden mukaan. Ylioppilaskokeen mukaan ryhmitellyt tehtävät auttavat yhdistämään eri opintojaksojen sisältöjä ja tarkastelemaan terveyden ilmiöitä kokonaisvaltaisesti. 
 • Itsenäiseen opiskeluun ja kertausopintojaksolle: Kertauskirja toimii niin itsenäisesti opiskelevan abin tukena kuin terveystiedon kertausopintojakson oppikirjana. Kertauskirja on osa Lukion Syke -sarjaa, mutta sitä voi käyttää myös muiden lukion terveystiedon oppimateriaalien kanssa.

Kertauskirjaan uusia malleja ja koetehtäviä!

Lukion Syke Kertauskirjassa julkaistaan syksyn aikana uusia ylioppilastehtävien malleja ja uusi koetehtäväpaketti. 

 • Kertauskirjaan päivitetään uusia ylioppilastehtävien malleja ja ohjeita erilaisiin tehtävätyyppeihin vastaamiseen.
 • Koetehtävien avulla on helppo tukea opiskelijoiden valmistautumista ylioppilaskokeeseen ja testata eri tehtävätyyppien hallintaa. 
 • Koetehtävät ovat saatavilla opettajalle Lukion Syke Kertauskirjan digikoealustalla sekä Abitti-kokeina.

Lukion Syke -sarjan valtit terveystiedon ylioppilaskokeeseen

 • Opiskelun tavoitteet tuodaan selkeästi esiin jokaisen aihealueen ja luvun alussa. Tavoitteet ohjaavat opiskelijaa keskittymään myös ylioppilaskokeen kannalta olennaisiin sisältöihin.
 • Selkeät tekstit selittävät terveyteen liittyviä ilmiötä monesta näkökulmasta ja aineistoesimerkit soveltavat teoriatietoa käytäntöön. Syvennä tietojasi -tekstit avaavat laajemmin ilmiöiden tieteellistä taustaa ja ohjaavat analysoimaan tutkimuksia.
 • Tehtävät on jaoteltu kolmeen tasoon tiedonkäsittelyn taitojen mukaan. Perustehtävät kertaavat ja harjoittavat käsitteiden hallintaa. Vaativammissa tehtävissä keskitytään tiedon soveltamiseen, analysointiin, arviointiin ja omaan tuottamiseen. 
 • Käsitteiden hallintaa tuetaan monin tavoin: käsitteet on määritelty selkeästi, ja oppikirjoissa on runsaasti käsitetehtäviä. 
 • Digikirjojen Testaa tietosi -tehtävät kertaavat lukujen ydinsisältöjä ja opastavat vastaamaan ylioppilaskokeen monivalintatehtäviin. 
 • Tiedonkäsittelyn taitoja syvennetään omassa tehtäväsarjassa jokaisen pääluvun lopussa. Näin opiskelija voi kehittää juuri niitä taitoja, jotka ovat hänelle tärkeitä ylioppilaskokeeseen valmistautumisessa.
 • Aineistojen käyttöä harjoitellaan monipuolisesti. Tehtävissä opitaan analysoimaan ja tulkitsemaan erilaisia terveyttä käsitteleviä aineistoja, kuten mediatekstejä, kuvia, videoita, tilastoja, karttoja ja mainoksia.
Liittyy aiheisiin
Tykkäsitkö? 1