”Luottamuksellinen vuorovaikutus helpottaa oppilaan tunteita matematiikkaa kohtaan”, sanoo kokenut erityisopettaja Peter von Bonsdorff

Matematiikan erityisopetuksessa onnistumisen kokemusten järjestäminen on äärimmäisen tärkeää, sanoo erityisopettaja Peter von Bonsdorff. Taustalla hänellä on myös oma kokemus siitä, että matematiikan opiskelu on ollut vaikeaa.

Viikin normaalikoulussa työskentelevällä Peter von Bonsdorffilla on yli kolmenkymmenen vuoden työkokemus erityisopettajana. Hän on myös ollut tekemässä pidettyjä Editan yläkoulun matematiikan Säde-sarjan erityisopetuksen kirjoja.

Matematiikan erityisopetus on ollut von Bonsdorffille aina lähinnä sydäntä. Hänellä on itselläkin kokemus siitä, että matematiikan opiskelu on ollut vaikeaa eikä se siksi ole kiinnostanut.

– Pidin matematiikasta kovasti peruskoulussa, mutta lukiossa en ymmärtänyt, miten sitä pitäisi opiskella. 

Miksi matematiikka herättää tunteita?

Matematiikka on oppiaine, joka herättää voimakkaita tunteita. Von Bonsdorff pohtii, että matematiikan osaamista arvostetaan yhteiskunnassamme kovasti, ja siksi monia alkaa helposti ahdistaa, jos ei ymmärrä matematiikkaa eikä saa oppimiseen apua.

– Matemaattisissa taidoissa on niitä, jotka oivaltavat äkkiä, ja toiset joutuvat harjoittelemaan kovasti. Tämä tuntuu varmasti oppilaista epäreilulta. 

Aikuisen tarve on kasvanut

Viime vuosina erityisopetuksen tarve on von Bonsdorffin mukaan kasvanut. Ennen kaikkea on lisääntynyt niin sanottu aikuisen tarve, hän sanoo. Siksi on hyvä, että koulunkäynnin ohjaajia on luokassa entistä enemmän.

– Monet nuoret tarvitsevat turvallista aikuista kulkemaan rinnalla. Ei välttämättä ole oppimisvaikeuksia, mutta toiminnanohjauksen haasteita, motivaatiohaasteita ja kaikenlaista pientä. 

Lisääntymään päin on myös huoltajien huoli ysiluokkalaisten arvosanoista ja toiveet siitä, että oppilas pääsee tiettyyn lukioon. Huoltajat siis ottavat nykyisin enemmän yhteyttä kuin aiemmin. 

Säteen E-kirja on opettajalle helppo

Säteen erityisopetuksen kirjaan von Bonsdorff on tuonut kokemuksensa siitä, miten auttaa oppilasta ymmärtämään matematiikkaa ja saamaan positiivisia oppimiskokemuksia. 

Säteen E-kirjan rakenne on opettajalle helppo, sillä se on saman näköinen ja siinä on sama rakenne kuin yleisopetuksen kirjassa. Yhteiset tehtävät ovat samat molemmissa kirjoissa. Sivunumeroita ei siis tarvitse mainita erikseen E-kirjan käyttäjälle. Myös tehtävänumerot ovat lähes yksi yhteen. 

– Erityisopetuksen kirjassa on mukana pääosin samat esimerkit kuin yleisopetuksen kirjassa, mutta esimerkkejä on tehty ymmärrettävämpään muotoon.

Lisäksi von Bonsdorffin kokemuksen mukaan on osoittautunut toimivaksi, että suurin osa tehtävistä tehdään suoraan kirjaan eikä erilliseen vihkoon. Silloin on helppo seurata, mitä tehtäviä on tehty ja missä ollaan menossa eikä tarvitse etsiä hävöksissä olevaa vihkoa tai irtopapereita.

Peter von Bonsdorffin viisi vinkkiä matematiikan erityisopetukseen

1. Tutustu oppilaaseen oikeasti

”Kannattaa uhrata muutama tukiopetustunti siihen, että kohtaa oppilaan niin, että syntyy luonteva ja luottamuksellinen vuorovaikutus hänen kanssaan. Se on äärimmäisen tärkeää. Koska matematiikkaan liittyy voimakkaita tunteita, luottamuksellinen vuorovaikutus helpottaa oppilaan tunteita matematiikkaa kohtaan.”

2. Järjestä onnistumisen kokemuksia

”Älä vaadi liian vaikeita heti alussa. Oli se sitten testi, koe tai uusi tehtäväsarja, on tärkeää että alussa jokainen oppilas onnistuu. Tämä on erityisen tärkeää niiden oppilaiden kohdalla, joille tulee tunne siitä että on liian vaikeaa, en osaa enkä halua.”

3. Myös kokeet ovat oppimistilanteita

”Tehtävät voidaan rakentaa vaiheittain niin, että tehtävänanto ohjaa oppilasta etenemään tehtävässä eikä niin, että oppilaan täytyy itse miettiä, miten tehtävä ratkaistaan. Tässä voi hyödyntää esimerkiksi Säteen E-kirjasarjan helpotettuja kokeita. Myös kokeissa kannattaa varmistaa, että ainakin jokin tehtävä on niin helppo, että oppilas sen osaa. Sillä on joillekin oppilaille maaginen merkitys tietää, että ainakin tämän sain oikein.”

4. Käsin tekeminen on edelleen tärkeää

”Olen aina ollut vihkotyöskentelyn harjoittelemisen kannalla, jotta oppilas voi itse katsoa omia muistiinpanojaan. Uskon siihen, että käsin tekeminen on tärkeää ja siitä jää parempi muistijälki aivoihin. En tarkoita vain tehtävien tekemistä, vaan yhdessä piirtämistä ja vaiheittain tekemistä.”

5. Vie matematiikkaa käytäntöön

”Havainnollistavat keinot ovat äärimmäisen arvokkaita ja aika vähän matematiikan opetuksessa hyödynnetään käytännön esimerkkejä. Esimerkiksi suoraan verrannollisuudesta löytyy arjen esimerkki kaupan vihannesvaa’asta.”

Säde auttaa jokaista oppijaa loistamaan

Säde on yläkoulun matematiikan oppimateriaalisarja, joka takaa vankan perustan matematiikkaan. Säteen monipuoliset, eriyttävät tehtäväsarjat antavat oppilaalle mahdollisuuden edetä omalla tasollaan.

Säde-sarja sisältää yleisopetuksen oppikirjojen lisäksi digitaaliset opettajan aineistot, koetehtäväpankit, oppilaan digitehtävät ja erityisopetuksen oppikirjat tehostettua ja erityistä tukea tarvitseville oppilaille.

Liittyy aiheisiin