Opetusvinkit Lukuviikolle! Katso Ääni-sarjan tehtävät lukemisen eri tavoista

Lukuviikko on lukutaidon teemaviikko, jonka tavoitteena on nostaa esiin ajankohtaisia kysymyksiä lukemisen ja lukutaidon ympäriltä. Katso Ääni-sarjan tehtävät lukuviikolle!

Vuonna 2021 Lukuviikkoa vietetään 5.–11.4. Lukukeskus julkaisee viikon yhteydessä tehtävävinkkejä, joiden avulla herätellään ajatuksia siitä, mitä lukeminen merkitsee itselle, miksi lukutaito on tärkeää ja minkälaisia ajankohtaisia kysymyksiä lukutaitoon liittyy. Toisen asteen tehtävät ovat Editan uudesta lukion suomen kielen ja kirjallisuuden oppimateriaalista Ääni 1: Tekstien tulkinta ja kirjoittaminen. Lisää tehtäviä eri luokka-asteille, kirjastoille ja kotiin löydät Lukuviikon sivuilta.

 

Kolme tehtävää lukemisen eri tavoista

1. Keskustelkaa lukutavoistanne.

a.  Mitä luette vapaa-ajallanne? Millä kielillä luette? Miten säännöllisesti luette kokonaisia kirjoja?
b.  Listatkaa tilanteita, joissa lukeminen on mukavaa. Milloin lukeminen tuntuu hankalalta?
c.  Millaisia lukutaitoja tarvitsette omassa arjessanne: opiskelussa, vapaa-ajalla ja työssä?
d.  Millaisia eroja olette huomanneet lukukokemuksissa, kun luette painettua kirjaa, sähköistä  kirjaa tai kuuntelette äänikirjaa? Milloin esimerkiksi muistatte lukemanne parhaiten?
Milloin eläydytte syvimmin?
e.  Millaisissa tilanteissa ja millaisia kirjoja luette mieluiten?
f.  Tehkää ryhmän oma suosituslista tuntemistanne tai lukemistanne kirjoista ja teksteistä. Tehkää listan pohjalta ohje hyviin lukuelämyksiin lukion aikana.

2. Kirjoittakaa somepäivitys lukukokemuksesta.

Lukemisella voi olla useita tavoitteita, jotka näkyvät tavoissa lukea. Kirjoittakaa noin 140 merkin some-päivitys lukukokemuksesta, jossa tavoitteena on ollut:
 intohimoinen lukutapa
 salaa lukeminen
 arkea pakeneva lukeminen
 viihtymiseen tähtäävä lukeminen.

3. Lukekaa ja kirjoittakaa sometarinoita.

a.  Etsikää netistä lyhyitä tarinoita hashtageilla #twitterature #asmallfiction ja #veryshortstories.
b.  Kirjoittakaa lyhyitä tarinoita ja jakakaa niitä keskenänne. Lukekaa tarinat ääneen.

Lukuviikon ilmeen on tehnyt kuvittaja Leena Kisonen.

Liittyy aiheisiin