VerkkokauppaKirjaudu

Näin laaja-alainen osaaminen toteutuu lukion kemian tunneilla

Jan Jansson

Ioni-sarjan oppikirjailija
Kemian opettaja, Töölön yhteiskoulun aikuislukio

Miten tuoda uuden lukion opetussuunnitelman laaja-alaisen osaamisen tavoitteet lukion kemian tunnille? Ioni-sarjan oppikirjailija Jan Jansson kirjoittaa blogitekstissään, että kemiassa laaja-alainen osaaminen on itse asiassa lähellä oppiaineen omia tavoitteita.

Pari vuotta sitten, ennen lukiouudistusta luin monesta paikasta kritiikkiä lukio-opintojen pirstaleisuudesta. Lukiolain mukaan lukion tavoitteena on muun muassa ”tukea opiskelijoiden kasvamista hyviksi, tasapainoisiksi ja sivistyneiksi ihmisiksi ja yhteiskunnan jäseniksi”, mutta erillisten aineiden pelättiin toteuttavan tätä tavoitetta huonosti. Uudessa lukion opetussuunnitelmassa tätä koulun yhteistä tehtävää korostaa laaja-alaisen osaamisen kuvaus, joka koskee kaikkia aineita. 

Miten kaikki laaja-alaisen osaamisen osa-alueet sitten saa yhdistettyä kemian opintoihin? Tätä olen päässyt miettimään sekä oman koulun opsia että Ioni-sarjaa tehdessä. Tukena ovat olleet opsin ehdotukset moduulien painotuksiksi. Toiset osa-alueista ovat kuitenkin selvästi lähempänä kemiaa kuin toiset. 

Ioni-sarjaa kirjoittaessa olen huomannut, että ympäristöosaaminen tulee vahvasti esiin kaikissa moduuleissa, koska kemia auttaa niin ymmärtämään kuin ratkaisemaan ympäristöongelmia. 

Kemia tarjoaa myös vahvaa tukea hyvinvointiosaamisen ja yhteiskunnallisen osaamisen kehittymiseen. Omassa opetuksessani se näkyy hyvin ensimmäisen moduulin tunnilla, jossa käsitellään ADI-arvolaskuja. Esimerkiksi tehtävä, jossa lasketaan turvallinen määrä bentsoehappoa ja limua päivässä, antaa opiskelijalle konkreettisen esimerkin omaan hyvinvointiin vaikuttavista asioista. Samassa tehtävässä harjoitellaan argumentointia laskutehtävän vastauksilla, ja samalla tunnilla ehditään vielä lukea kriittisesti mainoksia tai pohtia aineistotehtävän kanssa, tarkoittaako luonnollinen aina turvallista.

Vuorovaikutusosaaminen on myös tärkeä osa kemian tunteja, sillä kokeelliset työt vaativat kemiassa yhteistyötaitojen harjoittelua. Vertaispalautteen antamisessa harjoitellaan toisen kohtaamista, joskus myös negatiivisten uutisten ja parannusehdotusten kanssa. Tämä korostuu KE4-moduulissa. Ionin opettajan aineistosta löytyy kokeellisen työn arviointivinkkejä, joita voi hyödyntää vertaisarvioinnissa. 

Kemian opettajana minusta kaukaisimmalta tuntuvat eettisyyden tai kulttuuriosaamisen käsittely. Eettisyys kytkeytyy kuitenkin opetussuunnitelmassa ympäristöosaamiseen. Eettisen toiminnan edellytys on tietopohjainen valintojen tekeminen ja siinä kemia on keskeistä. Myös kulttuuriosaaminen kytkeytyy kemistien kannalta hyvin globaaliosaamiseen. Ympäristöongelmat ja niiden ratkaisut ovat globaaleja, joten niiden käsittely tai esimerkiksi Ioni 3:n aineistotehtävä EU-tason kemikaalisäätelystä esittelee tulevalle äänestäjälle hänen paikkaansa maailmassa. 

Laaja-alaisen osaamisen huomioiminen opetuksessa voi olla työlästä, jos kaiken tekee itse. Ionissa opintojakson suunnittelua helpottaa taulukko, josta voi tarkistaa tehtävissä korostuvat laaja-alaisen osaamisen taidot. Erityisesti Ionin valmiit aineistotehtävät auttavat käsittelemään näitä ”pehmeitä” sisältöjä. Kemian tunnilla laaja-alainen osaaminen on lähellä aineen omia tavoitteita ja sisältöjä.

Katso myös:

Tekeekö digi opetuksesta parempaa? Neljä väitettä digioppimisesta

Etäkohtaamisessa voidaan saavuttaa ihan sama taso kuin kasvokkain, sanoo opinto-ohjaaja Leena Ståhlberg

Ihon alle: Ihmisen anatomia ja fysiologia on nyt julkaistu myös äänikirjana – entistä paremmin kaikkien opiskelijoiden saavutettavissa

Liittyy aiheisiin
Tykkäsitkö? 1